Výška životného minima sa od 1. júla nezmení

Výška životného minima sa nemení  už tretí rok  po sebe a od 1.7. 2013 zostáva na  úrovni:

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú  fyzickú osobu,
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  •   90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa/ o nezaopatrené dieťa.

Z tohto dôvodu sa nezmenia  napr. ani sumy minimálneho dôchodku, opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, náhradné výživné atď.

Od výšky životného minima sa odvíja aj výška daňového bonusu na dieťa, ako aj nezdaniteľných častí zo základu dane. Tie  zostávajú tiež bez zmeny.

-red-