Úvodník – Mosty inklúzie 03/2016

Náš príspevok k slovenskému predsedníctvu Rady EU Týmto číslom vstupujeme do druhého polroka 2016, ktorý je obdobím slovenského predsedníctva Rady EU. Aj NROZP v SR prispeje k jeho naplneniu zorganizovaním – spolu s EDF a s podporou vlády SR – bratislavského zasadnutia predsedníctva EDF…

Nepočujúci sa učia po anglicky

S angličtinou ako súčasným globálnym jazykom sa stretávame na každom rohu. Na to, aby sa aj komunita nepočujúcich dokázala dorozumieť týmto jazykom a aby pre nich neznamenal prekážky v práci, škole alebo pri cestovaní, vznikla myšlienka otvorenia kurzu anglického jazyka pre dospelých nepočujúcich.…

Cesta svetla 2016

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila 13. ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše…

Liga za duševné zdravie získala Cenu Nadácie Orange

Všetci ľudia v Lige sa dnes tešia, skáču a posielajú si SMS-ky a maily! Krásny a nesmierne užitočný projekt Zippyho kamaráti dostal hlavnú cenu! Víťazov prestížneho ocenenia, ktoré ako jediné oceňuje prácu mimovládnych organizácií na Slovensku, vyhlásili 31. mája na slávnostnom podujatí v Bratislave.…

Život je ako rieka plná kameňov

Rozhovor s Douglasom Robinsonom „Zajtra k nám do ÚNSS príde pán z Ameriky, môžete sa Tímea, prosím, zúčastniť stretnutia?“ Jasné, mohla som, hoci som veľmi netušila, s akým zámerom k nám záhadný pán prichádza. Šlo o bývalého profesionálneho speváka a výborného znalca služieb pre ľudí so zrakovým…

Historia magistra vitae… ale naozaj všetkých

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni zorganizovalo s finančnou podporou dotačného systému Ministerstva kultúry SR v dňoch 24. – 26. mája konferenciu pod názvom Múzeum pre všetkých. Hlavnou témou bolo sprístupňovanie výstav, múzeí, galérií, historických pamiatok a ďalších kultúrnych…

Mikrofinancovanie pre znevýhodnených

„Ak vytvoríme podmienky na podporu podnikateľských nápadov znevýhodnených ľudí, môžeme slovenskú ekonomiku ročne posilniť o milióny eur. Nebude však stačiť iba prístup k financiám. Ľuďom treba zabezpečiť aj poradenstvo o tom, ako si vypracovať podnikateľský plán či marketingovú stratégiu. Z iných…

Ombudsmanka opäť zaostrí na bezbariérovosť

Verejná ochrankyňa práv bude aj tento rok skúmať bezbariérový prístup do verejných budov  a bezbariérovosť vo verejných budovách, v ktorých sídlia orgány verejnej správy. Ide o pokračovanie  v prieskume z rokov 2014 a 2015. Minulý rok sa zamestnanci Kancelárie verejnej ochrankyne práv…

Príjemcom dávky okrem poberateľa dávky môže byť aj osobitný príjemca

Možno  ste sa aj vy ocitli  v zložitej životnej  situácii ako naša čitateľka, ktorá sa  stará o svoju chorú mamičku. Tá zo  zdravotných dôvodov nemôže  preberať dôchodok, pre ktorý si pred tým sama  chodila na poštu. Zákon  o sociálnom poistení …

Uplatnené pripomienky a námety k pripravovanej novele zákona o kompenzácii ŤZP

K predbežnej informácii o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, predložila NROZP v SR nižšie uvedené pripomienky a námety. Vychádzali sme pritom zo záverov minuloročného projektu NROZP v SR Podpora…