Ombudsmanka opäť zaostrí na bezbariérovosť

Verejná ochrankyňa práv bude aj tento rok skúmať bezbariérový prístup do verejných budov  a bezbariérovosť vo verejných budovách, v ktorých sídlia orgány verejnej správy. Ide o pokračovanie  v prieskume z rokov 2014 a 2015. Minulý rok sa zamestnanci Kancelárie verejnej ochrankyne práv zamerali na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. O výsledku prieskumu sme informovali  v decembrovom čísle.

Tento rok sa prieskumy v rámci tejto priority zameriavajú na nasledujúce typy zariadení:

  1. školy (základné školy, stredné školy a vysoké školy)
    Zameranie prieskumu: Zistiť bezbariérovosť prístupu do budov škôl všetkých stupňov,  ktoré sú sídlami orgánov verejnej správy, a tiež zistiť bezbariérovosť v  nich. Prieskum je zameraný na región Bratislavy.
  2. útvary Policajného zboru v rámci celého územia Slovenskej republiky
    Zameranie prieskumu: Zistiť bezbariérovosť prístupu do budov, ktoré sú sídlami policajných útvarov, a tiež zistiť bezbariérovosť v nich.
  3. štátne  nemocnice
    Zameranie prieskumu: Zistiť bezbariérovosť prístupu do budov štátnych nemocníc v každom z ôsmich vyšších územných celkov Slovenskej republiky, príp. do iných štátnych zdravotníckych zariadení v rámci jednotlivých krajov, a tiež zistiť bezbariérovosť v nich.

-red-

Zdroj: Verejný ochranca práv