Mikrofinancovanie pre znevýhodnených

„Ak vytvoríme podmienky na podporu podnikateľských nápadov znevýhodnených ľudí, môžeme slovenskú ekonomiku ročne posilniť o milióny eur. Nebude však stačiť iba prístup k financiám. Ľuďom treba zabezpečiť aj poradenstvo o tom, ako si vypracovať podnikateľský plán či marketingovú stratégiu. Z iných kútov Európy máme jasné dôkazy o tom, že to funguje, a že výsledky sú fantastické”,hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská, ktorá  zorganizovala seminár o mikrofinancovaní.

Na seminári vystúpili zahraniční experti na mikrofinancovanie, zástupcovia Európskej komisie a Európskeho investičného fondu, ale aj predstavitelia slovenskej štátnej správy a neziskového sektora.

Nápad poskytovať mikroúvery ľuďom bez predošlej skúsenosti s podnikaním vznikol pred desiatkami rokov v rozvojových krajinách. Európska únia vytvorila mikroúverový nástroj Progress v roku 2010 v reakcii na hospodársku krízu. Ide o zvýhodnené úvery s nižšou úrokovou sadzbou a možnosťou dlhšej doby splácania určené na založenie alebo rozvoj malých podnikov primárne pre zraniteľné skupiny.

Na Slovensku tento typ úverov sprostredkúva zatiaľ ako jediná OTP Banka. Pri ich poskytovaní sa zamerala na klientov, ktorí majú aspoň ročnú skúsenosť s podnikaním.

Silke Mueffelmann z Vysokej školy manažmentu a financií vo Frankfurte uviedla príklad komerčnej banky v Turecku, ktorá z poskytovania nefinančných služieb profituje. „TED Banka založila vlastnú bezplatnú vzdelávaciu akadémiu. Zistila, že je to spôsob ako získať nových klientov, a že to zároveň pomáha rásť tým existujúcim.”

Zuzana Polačková z organizácie EPIC Slovensko, ktorá sa venuje začleňovaniu zdravotne znevýhodnených na trh práce upozorňuje, že u nás chýba inštitúcia, ktorá by poskytovala obdobný servis. „Neziskové organizácie sa to snažia robiť, ale vždy ide iba o projekty s obmedzeným časovým trvaním, neexistuje systémová podpora. Zároveň si treba uvedomiť, že nie každý na Slovensku chce podnikať.”

To potvrdzuje aj Ladislav Smoroň zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. “Podľa nášho prieskumu viac  ako 60 percent mladých ľudí nad podnikaním nerozmýšľa. Väčšina z tých čo podnikanie zvažuje si myslí, že kvalitný mentoring je dôležitejší ako prístup k zvýhodneným finančným zdrojom.“

Zástupca Ministerstva financií SR Michal Polák naznačil, že aj na Slovensku by sa situácia v tejto oblasti mohla zlepšiť. „Okrem toho, že sa nám v rámci eurofondov podarilo vyčleniť viac ako 400 miliónov eur na podporu finančných nástrojov, pripravujeme v spolupráci s ministerstvom práce legislatívu o sociálnej ekonomike a po vzore Poľska by sme chceli vytvoriť aj sieť podporných centier.“

Na to, že potenciál mikroúverového trhu je obrovský, upozorňuje Patrik Sapy z belgickej organizácie microStart. Tá za šesť rokov svojej existencie zaznamenala takmer 10-násobný nárast v počte poskytnutých mikropôžičiek. Svojich klientov školí pred, ale aj po začatí podnikania. “Dve tretiny z našich klientov žijú pod hranicou chudoby a nie sú rodenými Belgičanmi. Až 60% z nich vytvorí udržateľné podniky. Pre hospodárstvo to znamená nové pracovné miesta, pre vládu nižšie výdavky na sociálne zabezpečenie a pre banky vychovávame nových klientov.”

Europoslankyňa Jana Žitňanská chcela prostredníctvom seminára prepojiť aktérov angažujúcich sa v tejto téme a povzbudiť ich k tomu, aby sa nebáli pracovať so znevýhodnenými klientmi. “Budem pozorne sledovať aktivity ministerstva financií a ministerstva práce a verím, že aj tento seminár bude jedným z krokov, ktorý posunie tému mikrofinancovania na Slovensku dopredu. Každá ľudská bytosť bez ohľadu na vzdelanie, príjem, ekonomickú situáciu alebo geografický pôvod má právo na ekonomickú iniciatívu a právo zvoliť si svoj osud v spoločnosti”.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress a program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

Vďaka európskemu nástroju mikrofinancovania Progress bolo znevýhodneným žiadateľom v Európskej únii poskytnutých počas piatich rokov (2010 – 2015) viac ako 30 000 zvýhodnených mikroúverov a došlo k vytvoreniu viac ako 60 000 pracovných miest. Takmer 60 percent žiadateľov bolo v čase podávania žiadosti o mikroúver nezamestnaných alebo ekonomicky neaktívnych. Polovica sprostredkovateľov mikropôžičiek poskytovala svojim klientom podporné služby na rozvoj podnikania (školenia, mentoring) priamo, iní za týmto účelom kontrahovali iné subjekty. OTP Banka Slovensko poskytla od roku 2014 389 mikroúverov v hodnote 6, 8 miliónov v priemernej výške 17 000 eur.

Poskytovanie mikroúverov bude od roku 2015 pokračovať v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EASI). Na podporu mikrofinancovania a sociálneho podnikania je vyčlenených 192 miliónov eur. Ďalších 8 miliónov je určených na technickú pomoc pre sprostredkovateľov mikropôžičiek – na poskytovanie školení, organizáciu seminárov a poradenstvo v súvislosti s implementáciou Európskeho kódexu dobrej praxe pri poskytovaní mikroúverov

Zdroj: europskenoviny.sk