Úvodník – Mosty inklúzie 03/2016

Náš príspevok k slovenskému predsedníctvu Rady EU

Týmto číslom vstupujeme do druhého polroka 2016, ktorý je obdobím slovenského predsedníctva Rady EU. Aj NROZP v SR prispeje k jeho naplneniu zorganizovaním – spolu s EDF a s podporou vlády SR – bratislavského zasadnutia predsedníctva EDF a konferencie Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím – pretavenie odporúčaní do činov. O podujatí sa dočítate v samostatnom článku. O tomto podujatí, jeho príprave, priebehu a výsledkoch vás budeme priebežne informovať. Uskutoční sa aj celý rad konferencií a seminárov, ktorých témy sa týkajú aj nás. Zamestnávanie, vzdelávanie, doprava, informatizácia, sociálne služby, turizmus – tieto témy sú pre nás mimoriadne dôležité. Na viacerých podujatiach sa zúčastnia aj predstavitelia EDF a ďalších organizácií osôb so zdravotným postihnutím. O ich účasti a pre nás dôležitých a zaujímavých témach tiež plánujeme informovať.

Chceme zvýšiť nielen vzájomnú informovanosť členských organizácií NROZP, ale aj informovanosť verejnosti o týchto organizáciách. Od budúceho čísla začneme predstavovať jednotlivé organizácie. Predpokladáme, že táto aktivita sa stretne so záujmom i ochotou oslovených organizácií spolupracovať na svojom predstavení.

-red-