Nepočujúci sa učia po anglicky

S angličtinou ako súčasným globálnym jazykom sa stretávame na každom rohu. Na to, aby sa aj komunita nepočujúcich dokázala dorozumieť týmto jazykom a aby pre nich neznamenal prekážky v práci, škole alebo pri cestovaní, vznikla myšlienka otvorenia kurzu anglického jazyka pre dospelých nepočujúcich.

„Učím ich angličtinu, oni ma učia posunky”

Terézia Grešnerová je lektorkou anglického jazyka pre nepočujúcich a ako sama priznáva, rozhodnutie viesť tento kurz vôbec neľutuje. „Agátka Čermáková, špeciálna pedagogička Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou, a Juraj Récky, programový manažér Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ma oslovili s možnosťou učiť anglický jazyk nepočujúcich. Hľadali lektora, ktorý vie základy angličtiny a zároveň posunkový jazyk. Neváhala som, keďže to bude aj pre mňa možnosť inej práce s nepočujúcimi, lebo s dospelými som doteraz nepracovala a môžem povedať, že zatiaľ som spokojná,“ dodáva Terézia Grešnerová.

„O kurz anglického jazyka je veľký záujem. Svedčí o tom aj fakt, že jeden z účastníkov dochádza za kurzom až zo Sniny. Kurz sa uskutočňuje interaktívnou formou. Všetci majú veľký záujem a chuť sa učiť. Je to pre nich jedinečná príležitosť, ale zároveň celkom náročné. Na hodine sa učia nielen písanie, ale aj výslovnosť, lebo kurz navštevujú aj nedoslýchaví, ktorí chcú vedieť pekne vyslovovať,“ uviedla lektorka.

Angličtina na cestách

Impulzom na učenie angličtiny bolo pre Miroslava Bílika letisko v Taipei. „Jedným z dôvodov, prečo som sa prihlásil na tento kurz bola skúsenosť na letisku v Taipei, kde bolo všetko v angličtine, či už celková komunikácia alebo nápisy. Ničomu som nerozumel a nevedel som, čo odo mňa vyžadujú pri bezpečnostnej kontrole. Nakoniec vysvitlo, že som mal vypustiť vzduch z kolies bicykla a aby sa mi táto situácia z letiska nezopakovala, rozhodol som sa prihlásiť na kurz anglického jazyka,“ ozrejmil Miroslav Bílik, vášnivý športovec a cestovateľ.

„Angličtinu využijem aj v športovom živote, napríklad pri volejbale, kde sú väčšinou pravidlá v angličtine. Štúdium je náročné, ale máme dobrú učiteľku a tá to uľahčuje. Nové slovíčka si vyhľadávam na internete, je to veľká učebnica,“ vysvetlil Miroslav Bílik, ktorý ovláda aj medzinárodný posunkový jazyk.

Komunikácia s cudzincami

Katarína Foltýnová sa na kurz prihlásila najmä kvôli synovi, aby sa s ním mohla učiť angličtinu. „Keby som sa učila sama, tak by som to nepochopila. Musela by som si všetko sama vyhľadávať. Takto je to ľahšie,“ vysvetlila Katarína ďalší z dôvodov, prečo ju oslovila výzva Nadačného fondu Telekom.

Angličtinu chce využívať aj na dovolenkách a pri komunikácii so zahraničnými kamarátmi, s ktorými si dopisuje. „Kurz splnil moje prvotné očakávania. Bola by som rada, keby sa po jeho skončení kurzu uskutočnil ďalší, pretože mám záujem pokračovať v štúdiu anglického jazyka,“ dodala.

Ďalšia z účastníčok kurzu, Iveta Bačičová, by taktiež chcela využívať angličtinu pri dopisovaní so známymi, s ktorými sa zoznámila na dovolenkách. „Som spokojná s kurzom a bola by som rada, ak by kurz pokračoval. Odporúčala by som aj iným, aby sa prihlásili. Pre nás je to ťažké, každý týždeň nové a nové veci, ale musíme sa snažiť,“ dodala Iveta Bačičová.

Hodiny anglického jazyka majú veľmi príjemnú a priateľskú atmosféru a nielen účastníci kurzu, ale aj samotná lektorka by boli radi, ak by sa otvoril ďalší kurz. „Je to obojstranné učenie. Ja ich učím angličtinu, oni ma učia posunky,“ dodala Terézia Grešnerová.

Veľký záujem o kurz

Bezplatný kurz sa začal vo februári na Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Bratislave. Po zverejnení výzvy Nadačného fondu Telekom sa prihlásilo celkovo 64 záujemcov, z ktorých sme vybrali 34. Pri výbere sa prihliadalo najmä na potrebu anglického jazyka v práci a uprednostňovali sa uchádzači, ktorí ešte neprišli do kontaktu s výučbou tohto jazyka. Kurz sa otvoril pre dve skupiny, pričom jedna navštevuje kurz v pondelky a druhá skupina štvrtky, obe skupiny pod vedením lektorky anglického jazyka pre nepočujúcich, Terézie Grešnerovej.

Zdroj: nadaciapontis.sk