Liga za duševné zdravie získala Cenu Nadácie Orange

Všetci ľudia v Lige sa dnes tešia, skáču a posielajú si SMS-ky a maily! Krásny a nesmierne užitočný projekt Zippyho kamaráti dostal hlavnú cenu! Víťazov prestížneho ocenenia, ktoré ako jediné oceňuje prácu mimovládnych organizácií na Slovensku, vyhlásili 31. mája na slávnostnom podujatí v Bratislave. Hodnotili okrem iných aj členka hodnotiacej komisie v kategórii Vzdelávanie Zora Bútorová, člen hodnotiacej komisie v kategórii Komunitný rozvoj  Ivan Ježík, člen hodnotiacej komisie v kategórii Sociálna inklúzia Roháček.

Cena Nadácie Orange za rok 2015

Do Ceny Nadácie Orange sa prihlásilo 92 projektov v troch kategóriách. O víťazoch 7. ročníka ocenenia rozhodli  komisie zostavené samostatne pre každú kategóriu z odborníkov pre danú oblasť. Laureáti ocenenia získali finančnú podporu vo výške 8 000 eur pre organizácie na prvom mieste, 5 000 eur na druhom a tento rok až 3 000 eur za tretie miesto.

Liga za duševné zdravie získala cenu za projekt pre deti vo veku od 5 do 7 rokov, ktorý im pomáha zvládať ťažké a krízové situácie. Cenu prevzala za Ligu MUDr. Alexandra Bražinová, bývalá riaditeľka Ligy za duševné zdravie, ktorá tento projekt pre Ligu objavila. Je to medzinárodný projekt a má veľký úspech nielen u detí, ale aj u rodičov a učiteľov, pretože všetkým nielen deťom, veľmi pomáha. Projekt je dôležitý nielen pre deti, ale aj my všetci by sme potrebovali tréning ako zvládať krízy a konflikty. Pretože život prináša krásne chvíle i kruté a ťažké časy.

Želáme aj vám dobré duševné zdravie

Oľga Valentová, Liga za duševné zdravie SR

Odovzdávanie Ceny Nadácie Orange na pódiu
Odovzdávanie Ceny Nadácie Orange za rok 2015