Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC pripravili v máji sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Účastníkmi boli študenti stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a kombinovaným), ktorí majú seriózny záujem o štúdium na vysokej škole. 

Program sústredenia sa orientoval na témy:

 • Špecifikum štúdia na vysokej škole
  • Práva a povinnosti školy a študenta so špecifickými potrebami
  • Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
  • Osobnostná pripravenosť na štúdium na vysokej škole
 • Štúdium v zahraničí
 • Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole
  • humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)
  • finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)
  • technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)
  • akademická (individuálne vyučovanie vybraných predmetov)

Študenti navštívili vybrané prednášky na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. Tohtoročné sústredenie nadviazalo na tradíciu organizovania takýchto stretnutí. Skúsenosti z predchádzajúcich stretnutí sú dokumentované v niekoľkých výstupoch:

 • videodokument o akcii pod názvom Úspech čaká na pripravených;
 • publikácia Kam smerujeme a ako sa nám darí, ktorá je k dispozícii v elektronickej forme na webovej stránke CEZAPu
 • v informačnej príručke Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím

– red –