Svetový deň vody: Voda a jej liečivá sila

Kľúčom k odstráneniu trachómu, choroby, ktorá je najčastejšou príčinou infekčného oslepnutia na svete, je čistá voda.

Ochorenie sa začína  svrbením. Akoby mal človek v oku zrnko piesku, ktoré sa nedá vypláchnuť. Bolesť je intenzívnejšia každým ďalším žmurknutím. Infekcia pokračuje, nakoniec dochádza k zjazveniu viečka, očné riasy sa stáčajú smerom dovnútra a po určitom čase dochádza k deštrukcii rohovky.

Dôsledkom trachómu je slepota

Prečo hovoríme o tomto ochorení v Svetový deň vody (22. marec, pozn. red.)? Odpoveď je jednoduchá. Práve voda predstavuje kľúč k odstráneniu tejto choroby – najrozšírenejšej príčiny infekčného oslepnutia na svete.

Ochorenie spôsobuje baktéria Chlamydia trachomatys. Je vysoko nákazlivá a prenáša sa priamym kontaktom so sekrétom oka chorého človeka. Možno ju preniesť napríklad uterákom, vreckovkou, rukou, ale prenoscom môže byť aj mucha. Mimoriadne dôležitou prevenciou pred trachómom je teda hygiena tváre.

Voda proti oslepnutiu

„Dostatok vody by deťom i dospelým umožnil umývať si tvár a udržiavať ju v čistote,“ tvrdí Dr. Admir Bedri, senior konzultant organizácie Svetlo pre svet a uznávaný odborník na trachóm z Etiópie. „Hygienu je potrebné kombinovať aj so zmenou správania v infikovaných komunitách. Týka sa najmä osobnej hygieny a čistoty životného prostredia.“

Navyše, deti s čistou tvárou nie sú natoľko lákavé pre muchy, ktoré priťahuje vlhkosť. Tie tiež môžu preniesť chorobu z infikovanej na zdravú osobu.

Odhaduje sa, že v endemických oblastiach výskytu trachómu žije 232 miliónov ľudí. Zrakovým postihnutím v dôsledku tejto choroby trpí 2, 2 milióna ľudí a každých 15 minút oslepne jeden človek. Ide o veľmi bolestivý proces. Na očnom viečku sa vytvoria jazvy, začne sa zatáčať smerom dovnútra a mihalnice škriabu očnú guľu. Proces môže trvať aj niekoľko rokov, v konečnom dôsledku však pacient oslepne. Proces je nevratný. V súčasnom období v dôsledku trachómu osleplo 1,2 milióna ľudí na svete.

Choroba chudobných

Trachóm je ochorenie chudobných. Vyskytuje sa najmä v najchudobnejších a najodľahlejších vidieckych oblastiach Afriky, Ázie, Strednej a Južnej Ameriky, Austrálie a Stredného Východu. V spomínaných oblastiach nie je hygiena obyvateľov na dostatočnej úrovni pre nedostatok čistej vody.

„V oblastiach, kde je voda vzácnym zdrojom a ženy musia po ňu chodiť niekoľko kilometrov, ju obyvatelia používajú v prevažnej miere na varenie a pitie, nie na umývanie,“ dodáva Dr. Amir Bedri.

Čo možno teda v týchto krajinách robiť? Svetlo pre svet implementuje v Etiópii, Mozambiku, Južnom Sudáne, Burkina Faso a v Pakistane stratégiu SAFE, ktorú odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Každé písmeno v názve stratégie znamená opatrenie na prevenciu alebo liečbu choroby: chirurgický zákrok (angl. surgery), teda operácia viečok, antibiotiká (antibiotics), čistota tváre (ang. facial cleanliness) a hygiena životného prostredia (angl. environmental hygiene). Pri týchto činnostiach zohráva voda veľmi dôležitú úlohu.

Organizácia Svetlo pre svet bola tiež súčasťou celosvetového projektu na mapovanie trachómu. Jeho cieľom bolo získavanie informácií v etiópskych regiónoch Tigraj a Somálsko. Organizácia okrem toho podporuje aj výstavbu zásobníkov vody a systémov odpadových vôd. Aj tieto opatrenia majú pozitívny vplyv na zdravie ľudí vo všeobecnosti.

„Je veľmi dôležité udržiavať celkové zásady čistoty, ako napríklad umývanie rúk po toalete. Dostatok vody by značne prispel k zníženiu chorôb spôsobených spôsobom používania vody a znížením počtu črevných ochorení by sa znížila aj úmrtnosť detí,“ vysvetľuje Dr. Amir.

Ak sa dodržia tieto zásady, trachóm nebude končiť slepotou a čo je dôležité, choroba sa možno ani nerozvinie.

Táto myšlienka je hlavnou myšlienkou uznesenia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia s cieľom odstrániť trachóm ako problém v oblasti verejného zdravia do roku 2020.

Rok 2015 je míľnikom v boji proti trachómu

V prípade, že osoba sa infikuje, veľmi dôležitým krokom je nasadenie antibiotík, ktoré ju zastavia. V roku 2015 dosiahla organizácia Svetlo pre svet míľnik v boji proti trachómu: antibiotiká, ktoré bezplatne poskytla organizácii spoločnosť Pfizer, sa podarilo nasadiť 5,8 miliónu ľudí a zabránilo sa tak ich oslepnutiu.

Okrem iniciatív v oblasti liečby trachómu Svetlo pre svet podporuje aj 16 programov v 18 krajinách, ktoré sa týkajú zdravia oka, rehabilitácie v rámci komunity, inkluzívneho vzdelávania, inkluzívneho rozvoja osôb so zdravotným postihnutím, a presadzovania ľudských práv jednotlivcov so zdravotným postihnutím. V predošlom roku sa organizácii podarilo podporiť 109 200 detí so zdravotným postihnutím a realizovať 50 800 operácií katarakty. V roku 2015 organizácia získala 25 miliónov eur (predbežná suma) – darov a financovania zo strany inštitúcií a vlád.

Spracovala: Michaela Hajduková