INSPO hľadá nápady

Do 10. decembra môžu posielať uchádzači o prezentáciu na konferencii INSPO svoje tipy na zaujímavú službu, web, či aplikáciu pre užívateľov so zdravotným postihnutím.

Už osemnásty ročník konferencie INSPO – Internet a informačné systémy pre osoby so špecifickými potrebami – sa uskutoční 7. apríla budúceho roka v Kongresovom centre Praha. Cieľom podujatia je zoznámiť účastníkov s novými spôsobmi využitia informačných a komunikačných technológií na zlepšenie kvality života zdravotne postihnutých ľudí. Tiež predstaviť nové aplikácie alebo projekty a ponúknuť priestor k profesijnej či užívateľskej výmene skúseností a networkingu.

Organizátori z BMI združení už teraz začínajú pripravovať program a vítajú zaujímavé nápady. Výzvu zverejnil český portál pre sociálnu oblasť helpnet.cz.

Konferencia sa prvýkrát presunie o podlažie vyššie do väčších priestorov, čo umožní zvýšiť počet účastníkov z rekordných 400 na 500 až 550, píše portál.

Ako vždy sa jej zúčastnia ľudia s rôznym zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci, pracovníci pomáhajúcich profesií i záujemcovia o technológie.

Dopoludňajší program bude spoločný pre všetkých, popoludní sa rozdelí do troch sekcií s tradičným zameraním: Prístupnosť nielen webu, Využitie informačných a komunikačných technológií pri vzdelávaní a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím, Technológie pre osoby so sluchovým postihnutím.

„Pretože v publiku budú sedieť v prevažnej väčšine koncoví užívatelia služby, prezentácia by mala byť prakticky zameraná a mala by ukázať, na čo je služba dobrá, kde sú jej výhody a ako môže užívateľom uľahčiť život,“ upresňuje portál.

Návrhy príspevkov je možné posielať na adresu info@helpnet.cz. Podrobnejšie informácie nájdete na webe.

(red)