Úvodník Mosty inklúzie č. 03/2017

Vážení čitatelia, v ďalšom vydaní nášho internetového magazínu Mosty inklúzie sme pre vás pripravili zaujímavé novinky i pravidelný servis. S príchodom jesene štartujú viaceré zaujímavé podujatia. Patria k nim výstavy, konferencie, vrcholia niektoré kampane či osvetové projekty. Pozvánky alebo informácie o niektorých z nich nájdete v našich…

Začala výstava, ktorá pomáha rúcať bariéry

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  v Trenčíne, OC LAUGARÍCIO a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne pripravili 22. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím…

Stretnutie s odborníkmi na Donovaloch

Slovenské hemofilické združenie spolu s Národným hemofilickým centrom a spoločnosťou Shire pripravilo III. jesenné stretnutie s odborníkmi. Vzdelávacia konferencia je určená pre členov Slovenského hemofilického združenia a ich rodinných príslušníkov. „Ide o projekt vzdelávania našich členov a zvyšovanie informácii o ochorení,…

Bulváru bolo dosť. Svet nevidiacich ukazuje vidiacim OKAmih

Siedme číslo časopisu OKAmih je na svete. Vydáva ho od roku 2012 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Informácie v ňom sú spracované tak, aby si vidiaci vedeli lepšie predstaviť život zrakovo postihnutých ľudí. OKAmih možno získať napríklad aj na krajských…

Dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení umožňuje dodatočne si zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie za niektoré obdobia, keď poistenec nebol zamestnaný alebo nebol samostatne zárobkovo činnou osobou a teda nemal v danom období príjmy, z ktorých by si poistné…

Vykonávanie osobnej asistencie blízkymi osobami

Poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu upravujú §§ 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Účel osobnej asistencie Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a…

Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali o Európskom akte o prístupnosti

Čo sa nám podarilo dosiahnuť a čo nás ešte čaká? Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok 14. septembra na plenárnom zasadnutí hlasovali o predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k Európskemu aktu o prístupnosti. Parlament prijal svoje konečné stanovisko a začne rokovania s Radou EÚ. Európske fórum zdravotného…