Začala výstava, ktorá pomáha rúcať bariéry

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  v Trenčíne, OC LAUGARÍCIO a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne pripravili 22. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím Výtvarný salón 2017.

Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

Slávnostná vernisáž sa uskutočnila 22. septembra o 14.00 hod. v OC LAUGARICIO v Trenčíne.

Výstava potrvá do 6.októbra tohto roku a možno ju vidieť od pondelka do nedele, vždy od 9.00 do 21.00 hodín. Prístup je bezbariérový.

Stvárňujú svoj svet

„Cieľom výstavy je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním, spôsobom, akým stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím,“ informuje Iveta Mišová, riaditeľka Republikovej centrály združenia.

 Do Výtvarného salónu sa zapojilo 81 účastníkov – domovov sociálnych  služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska. Hlavná téma výstavy je život v inom svete (Motto: V inom svete).

O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota. v zložení: akademická maliarka Katarína Kuzmová, akademický maliar Juraj Oravec, Žaneta Matúšová, Andrea Štefinová, Dušan Fabian. Odbornou garantkou projektu je akademická maliarka Katarína Kuzmová.

O združení

Výtvarný salón je jednou z príležitostí, ktorá pomáha rúcať bariéry a hľadať porozumenie medzi ľuďmi s postihnutím a širokou verejnosťou. Združenie pri jej príležitosti vydalo plagát, leták i skladačku. Materiály, ktoré dokumentujú toto navrhla grafická dizajnérka Zuzana Chmelová.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) je celoslovenská mimovládna organizácia. Jej cieľom je dosiahnuť dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Organizácia na Slovensku obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, informuje verejnosť o ich potrebách a živote, iniciuje legislatívne zmeny a realizuje inovatívne projekty.

Projekt sa uskutočňuje  s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

(ht)

Nakreslený obrázok farebného chameleóna.

Výstava trvá od 22. septembra do 6. októbra tohto roka. Vidieť ju môžete v OC LAUGARICIO Trenčín. Na snímke práca Enrico Sárkoziho: Chameleón v škole. FOTO: ZPMP V SR