Úvodník Mosty inklúzie č. 03/2017

Vážení čitatelia,

v ďalšom vydaní nášho internetového magazínu Mosty inklúzie sme pre vás pripravili zaujímavé novinky i pravidelný servis.

S príchodom jesene štartujú viaceré zaujímavé podujatia. Patria k nim výstavy, konferencie, vrcholia niektoré kampane či osvetové projekty. Pozvánky alebo informácie o niektorých z nich nájdete v našich tradičných rubrikách Zo života organizácií a Bude vás zaujímať. Zaradili sme aj aktuálnu ponuku na zamestnanie.

Teší nás, že sa na nás začínajú s tipmi obracať nielen organizácie Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, no aj ďalšie.

K ťažiskovej téme týchto dní bezpochyby patrí to, že poslanci Európskeho parlamentu hlasovali o Európskom akte o prístupnosti. Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a jeho členovia zorganizovali kampaň, ktorej cieľom bolo presvedčiť poslancov, aby počúvali hlasy svojich voličov a prijali ambiciózny akt o prístupnosti.

V súčasnosti EDF so svojimi členskými organizáciami vrátane Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR pripravuje analýzu prijatých zmien a doplnení. V tomto vydaní sme zachytili z pohľadu predložených požiadaviek tie najviac kľúčové.

Dobrou správou, okrem iného, je, že napríklad požiadavky na prístupnosť zakotvené v akte o prístupnosti neplatia len pre výrobky a služby, ale aj pre zastavané prostredie, ktoré sa nachádza okolo nich.

Znamená to, že pre zdravotne postihnutého človeka musí byť prístupný nielen bankomat, ale aj budova banky, v ktorej sa nachádza. Týka sa to však, žiaľ, len nových a rekonštruovaných budov v oblasti bankovníctva, telekomunikácií a dopravy.

Na záver si vás dovoľujeme pozvať na 15. ročník výstavy Non-Handicap, ktorá sa uskutoční 5. až 7. októbra 2017 na výstavisku Incheba v Bratislave. Jej súčasťou bude konferencia Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím. Radi vás na nej privítame vo štvrtok 5. októbra od 14:00 do 18:00 hodiny v Expoclube na výstavisku.

Redakcia