Úvodník Mosty inklúzie č. 02/2017

Vážení čitatelia,

prichádzame ku vám s ďalším vydaním nášho internetového magazínu Mosty inklúzie. Krásne prázdninové dni sú za nami, no ani leto nie je dôvodom na to, aby sme zabúdali na dôležité témy spájajúce sa so životom zdravotne postihnutých ľudí (a ľudí vo všeobecnosti).

Rámce národných legislatív štátov Európskej únie (EÚ) zásadne ovplyvňuje spoločná legislatíva. Jednou zo závažných tém, ktoré sme pre vás pripravili, je dostupnosť služieb a tovarov na celom jednotnom trhu únie, a to nezávisle od členského štátu, ich pôvodu a miesta ich použitia.

Práve na túto tému sa bude onedlho hovoriť na pôde Európskeho parlamentu. A to na základe správy, ktorá má podľa hnutia zdravotného postihnutia v celej EÚ značné rezervy. Preto sme spolu s ďalšími organizáciami osôb so zdravotným postihnutím v štátoch EÚ zaslali poslancom Európskeho parlamentu naše návrhy na zmeny a doplnenia v uvedenej správe a požiadali ich, aby ich predložili pri hlasovaní.

Pripravili sme pre vás aj kompletný preklad súvisiaceho Mimoriadneho uznesenia o Európskom akte o prístupnosti, ktoré prijalo Generálne zhromaždenie EDF v máji tohto roku v Madride.

Ďalšia závažná téma súvisí s nálezom ústavného súdu. Týka sa volebného práva ľudí pozbavených spôsobilosti na právne úkony. V sekcii legislatívnych noviniek nájdete napríklad informáciu k novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (týka sa okrem iného financií na asistenta učiteľa).

Pripravili sme pre vás opäť aj správy z aktivít niektorých členských organizácií. Zatiaľ ide len o čriepky. Preto budeme radi, ak nás budete na vašu činnosť a novinky, ktoré sa u vás dejú, pravidelne upozorňovať, aby sme mohli v celom rozsahu informovať o úctyhodnej práci, ktorú vykonávate.

Z tém, ktoré nájdete v aktuálnom čísle Mostov inklúzie sa vymenovali len niektoré. Veríme však, že vás aktuálne vydanie zaujme v plnom rozsahu.

Redakcia