Pomoc mamám vrátiť sa do zamestnania

Mnohé z mamičiek detí so zdravotným znevýhodnením majú sťažený návrat do zamestnania. Dlhodobo sa starajú o svoje dieťa, väčšinou až do dovŕšenia šiesteho roku dieťaťa. V mnohých prípadoch sa im nepodarí vrátiť do pracovného procesu vôbec.

Následkom je nielen finančná ujma rodiny, ktorá je odkázaná na príjem zo strany otca. Mamám chýba aj pocit naplnenia, sebarealizácie. Práca môže byť pre ne aj významným prostriedkom správnej psychohygieny.

Raná starostlivosť, n.o. sa preto v projekte Máme na to! rozhodla podporiť návrat rodičov detí so zdravotným znevýhodnením do zamestnania.

Angličtina i pomoc psychológa

V rámci projektu sa pre vybrané matky uskutočnil kurz anglického jazyka, kde mohli oprášiť svoje staré vedomosti a naučiť sa niečo nové.

Návrat do zamestnania po viacerých rokoch je pre rodičov nepochybne veľkou zmenou a náročnou životnou udalosťou. Ovplyvňuje nielen matku a dieťa, ale aj celú rodinu a jej fungovanie.

Aj to je dôvod, prečo vznikla podporná rodičovská skupina, ktorú viedol skúsený psychológ. Mamičky mohli zažiť atmosféru dôvery a bezpečia, otvoriť svoje ťaživé témy, hovoriť o svojich strachoch, obavách a poskytnúť si vzájomnú podporu.

Možnosti opatery a financie

Súčasťou projektu bolo aj kvalifikované sociálne poradenstvo. Sociálny pracovník počas návštev v rodine poskytol podstatné informácie, ako hľadať možnosti zaradenia dieťaťa do predškolského/školského zariadenia (MŠ, ZŠ), respektíve do zariadenia sociálnych služieb (denná forma domova sociálnych služieb).

Poradil rodičovi dostupné možnosti finančnej podpory v prípade, že sa zamestná.

Rodičia dostali komplexné informácie o všetkých možnostiach zlepšenia finančnej situácie rodiny súvisiace so zvýšenými výdavkami na potreby dieťaťa so znevýhodnením. Sociálny pracovník prichádzal do rodiny spolu s poradcom včasnej intervencie, ktorý danú rodinu už dlhodobo sprevádza. Vďaka tomu bola zabezpečená kontinuita sprevádzania rodín v období po ukončení projektových aktivít.

Projekt sa uskutočnil s podporou Nadácie Pontis a firmy Accenture.

Zuzana Krchňavá

sociálny pracovník a koordinátor projektu Máme na to! Raná starostlivosť, n.o.

Stretnutie s rodičmi. FOTO: RANÁ STAROSTLIVOSŤ

Návrat do zamestnania po viacerých rokoch je pre rodičov veľkou zmenou a náročnou životnou udalosťou. FOTO: RANÁ STAROSTLIVOSŤ