Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste.

Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.

Už 16. ročník tradičnej zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Biela pastelka je ohraničený 1. júnom a 31. decembrom. V uliciach Bielu pastelku nájdete v septembri.

Možno prispieť i opýtať sa

Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a podobne). Ďalšou možnosťou je zaslať SMS na číslo 820 v hodnote dve eurá v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk.

Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú tradičným dvojčlenným tímom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) patriť 22. a 23. septembra.

Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky otázky o živote so zrakovým postihnutím.

„V krajských mestách budeme merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme tiež možnosť odfotiť sa s maketou ambasádora tohto ročníka, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka a s loptou s jeho podpisom,“ hovorí Dušana Blašková, manažérka pre PR ÚNSS.

Úvodný výkop v Banskej Bystrici

Úvodný výkop kampane sa uskutoční vo štvrtok 21. septembra v Europa SC v Banskej Bystrici, v Marekovom rodnom meste.

V piatok 22. septembra medzi 10.00 a 17.00 hod. budú môcť ľudia stretnúť aktivistov a pracovníkov ÚNSS na viacerých miestach.

Patriť k nim bude City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017.

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:

  • špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
  • obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
  • odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
  • oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

(red)

Ambasádorom tohto ročníka Bielej pastelky je futbalista Marek Hamšík. FOTO: ÚNSS

Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné napríklad príspevkom na účet alebo do pokladničky či poslaním SMSky. FOTO: ÚNSS

Informačné stánky sa v septembri opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami. FOTO: ÚNSS