Jednotný systém posudzovania a osobná asistencia

Najmä mediálne informácie o sociálnej reforme, vrátane osobnej asistencie vyvolali obavy a napätie medzi osobami so zdravotným postihnutím. Reformu pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR).

Túto situáciu by malo aspoň dočasne ukľudniť stretnutie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 17. septembra na MPSVaR. Stretnutie bolo venované avizovanej sociálnej reforme.

Za ministerstvo sa zúčastnila Katarína Fedorová, riaditeľka odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím, a Miroslav Cangár, riaditeľ odboru sociálnych služieb. Za organizácie osôb so zdravotným postihnutím boli pozvaní Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, Organizácia muskulárnych dystrofikov a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Od budúceho leta

Sociálna reforma sa bude pripravovať postupne. Prvým krokom bude príprava jednotnej posudkovej činnosti týkajúca sa príspevkov na kompenzácie a sociálnych služieb.

Zatiaľ sa nebude týkať posudzovania miery zníženej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť – teda na účely invalidity.

Ministerstvo ju plánuje uviesť do života od 1. júla 2021.

Ministerstvo tiež ubezpečilo, že do 1. júla 2021 sanepripravuje a neplánuje žiadna zmena predpisov týkajúcich sa osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie, a to ani v dôsledku zrušenia vekových hraníc pri poskytovaní osobnej asistencie a príspevku na nákup motorového vozidla.

Chcú spolupracovať

Predstavitelia organizácií osôb so zdravotným postihnutím dostali informáciu, že systém posudkovej činnosti by mal vychádzať zo systému Svetovej zdravotníckej organizácie WHO DAS (WHO DisabilityAssesment Schedule). Ten má byť používaný vo viacerých krajinách.

Ministerstvo tiež potvrdilo svoj záujem ďalej spolupracovať s predstaviteľmi osôb so zdravotným postihnutím na príprave sociálnej reformy. V súlade s týmto zámerom predstaviteľov organizácií osôb so zdravotným postihnutím požiadali o zabezpečenie posúdenia a pripomienkovania uvedeného systému, a to najmä na základe modelového testovania osôb so zdravotným postihnutím.

Ďalšie stretnutie by sa malo uskutočniť o mesiac.

(red)

Dve ženy z toho jedna na invalidnom vozíku sa rozprávajú a smejú
Sociálna reforma sa zatiaľ sa nebude týkať posudzovania miery zníženej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. FOTO – JUDITA TAMOŠIŪNAITĖ NA PEXELS