Konferencia o uplatňovaní práv

Pozývame vás na konferenciu Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorá sa uskutoční ako sprievodná akcia výstavy Non-Handicap vo štvrtok 5. októbra 2017 od 14:00 do 18:00 hodín v Expoclube na výstavisku Incheba v Bratislave.

Konferenciu organizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a bude sa venovať týmto témam:

  • Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj a práva osôb so zdravotným postihnutím;
  • Implementácia odporúčaní výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Slovensko a pre Európsku úniu;
  • Európska a národná legislatíva a podpora prístupnosti prostredia, služieb a tovarov.

(red)