Najčastejšou príčinou invalidity boli nádorové ochorenia

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v období od januára do konca júna 2017 vyhodnotili najčastejšie zdravotné postihnutia, ktoré boli rozhodujúce pre uznanie invalidity.

V kategórií osôb s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 percent uznali invaliditu celkovo v 2 929 prípadoch (z toho 1 668 mužov a 1 261 žien).

Najčastejším dôvodom priznania nároku na invalidný dôchodok v tejto kategórii boli nádorové ochorenia (1 455 prípadov). Za nimi nasledovali choroby obehovej sústavy (331 prípadov) a duševné ochorenia a poruchy správania (314 prípadov).

Invaliditu s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozpätí 40 až 70 percent posudkoví lekári uznali 8 630 poistencom, z toho bolo 4 285 mužov a 4 345 žien.

Najčastejšiu skupinu ochorení pritom predstavovali choroby svalov, kostrového a spojivového tkaniva. Ich počet sa vyšplhal na 2 891 prípadov.

Nasledujú duševné poruchy a poruchy správania, ktorých Sociálna poisťovňa eviduje v 1 342 prípadoch. Choroby obehovej sústavy boli tretím najčastejším dôvodom uznania invalidity pre 786 poistencov.

Podľa informácií Sociálnej poisťovne (red)