Letisko Gatwick získalo ocenenie Prístupné letisko 2019

Letisko Gatwick v Spojenom kráľovstve neďaleko Londýna získalo ocenenie Prístupné letisko 2019 (Accessible Airport Award 2019). Ceremónia, na ktorej bolo ocenenie odovzdané, sa uskutočnila na Cypre počas výročného kongresu Medzinárodnej rady letísk Európa (Airports Council International Europe- ACI Europe).

Ocenenie menom European Disability Forum (EDF) odovzdal predstaviteľom letiska Gatwick Christakis Nicolaides, prezident Cyperskej konfederácie organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

Robia viac, ako im ukladá zákon

Letisko Gatwick špeciálne odporúčali pre jeho úzku spoluprácu s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím, vrátane miestneho komunitného fóra používateľov s rôznymi viditeľnými a neviditeľnými zdravotnými postihnutiami.

Posudzovatelia tiež zohľadnili fakt, že letisko robí viac, ako mu ukladajú zákonné predpisy. Poskytuje výcvik v oblasti zdravotného postihnutia všetkým pracovníkom prichádzajúcim do styku s pasažiermi a učia ich ako rozpoznať a pomáhať pasažierom so skrytými zdravotnými postihnutiami.

Naviac, tiež ponúka bezplatný výcvik v oblasti zdravotného postihnutia všetkým tretím stranám, aby zabezpečilo konzistentnosť štandardov.

Spomedzi letiskových služieb môžu pasažieri so zdravotným postihnutím využívať označené prihlasovacie miesta, ktoré boli budované s ohľadom na rôzne opatrenia prístupnosti, ako je Braillovo písmo, indukčné slučky a jednoúčelové privolávacie tlačidlá, ktoré sú umiestnené vo výške vhodnej pre osoby na vozíku.

Štvrtý ročník

Toto je už 4. ročník ocenenia Prístupné letisko. Ocenenie je výsledkom memoranda o porozumení medzi ACI EUROPE a Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF) podpísaného v roku 2016. Cieľom je oceniť najlepšie letiská v Európe na základe úrovne ich prístupnosti ako aj rozsahu a kvality ponúkaných asistenčných služieb.

Predchádzajúci víťazi sú:

2018: Letisko Paphos (Cyprus)

2017: Letisko Larnaca (Cyprus)

2016: Letisko Dublin (Írsko)

Odovzdávanie ocenenia Prístupné letisko 2019. FOTO - EDF
Odovzdávanie ocenenia Prístupné letisko 2019. FOTO – EDF

(red)