Rady pre záchranárov, ak sa stretnú s postihnutým človekom

V Českej republike zostavili príručku o asistencii ľuďom s postihnutím v prípade katastrof. Publikáciu vydalo Ministerstvo vnútra ČR. Sústredí sa na spoluprácu s ľuďmi so zrakovým, sluchovým, psychickým či telesným postihnutím. Jej cieľom je zlepšiť krízovú pripravenosť a spoluprácu hasičov, policajtov, zdravotníckych záchranárov a ďalších s ľudmi so zdravotným postihnutím pri riešení mimoriadnych udalostí.

Príručka vznikla v rámci európskeho projektu EUNAD (European Network for Psychosocial Crisis Management) – Assisting Disabled in Case of Disaster.

Partnerom projektu za Českou republiku bola Karlova univerzita v Prahe, v spolupráci s Ministerstvom vnútra ČR, Políciou ČR, Hasičským záchranným zborom a ďalšími organizáciami a odborníkmi.

Prístup potrebuje zmenu

„Analýzy výskumov preukázali, že v rôznych častiach sveta existujú podstatné rozdiely v miere ohrození a zdrojoch osôb so znevýhodnením,“ píšu autori analytickej časti príručky.

V priemyslovo rozvinutých krajinách je zahrnutie osôb so znevýhodnením (inklúzia) do krízového riadenia spravidla považované za dôležité. No napriek tomu vo väčšie prípadov mimoriadnych udalostí a záchranných prác nie sú potreby týchto ľudí špecificky napĺňané, dodávajú.

Ľudia so špecifickými potrebami pritom musia čeliť väčším prekážkam počas krízy, katastrofy a záchrannej akcii ako ľudia bez postihnutia. Zároveň majú tendenciu k rozvoju ďalších zdravotných ťažkostí po mimoriadnej situácii.

Autori príručky poukazujú na výskumy, ktoré preukázali, že postihnutý človek sa zotavuje z následkov mimoriadnej udalosti pomalšie a menej úspešne. Napriek tomu, že má podobné potreby, ako človek bez postihnutia, jeho zotavenie môže byť komplikovanejšie a potrebuje ďalšiu doplňujúcu podporu.

V príručke tak možno nájsť okrem iného aj pokyny pre záchranárov, ako majú postupovať, ak sa pri záchrane pri mimoriadnej situácii stretnú s človekom s postihnutím a zhŕňajú špecifiká pre rôzne druhy postihnutia.

Kde si stiahnuť informácie

Príručka je adaptovaná pre české prostredie, ktoré je podobné slovenskému. Stiahnuť si ju možno v českom jazyku napríklad na webe českého Hasičského záchranného zboru.

Pôvodné znenie v angličtine (česká verzia je upravená) možno nájsť na webe projektu.

O príručke informoval český portál Helpnet.cz.

(ht)