Medzinárodný on-line prieskum aj o ľuďoch s postihnutím a autonómnych autách

Vývoj vo všetkých svetových automobilkách nasvedčuje tomu, že automatizácia dopravy nezadržateľne napreduje. Zrejme je naozaj len otázkou času, kedy sa autonómne vozidlá stanú prirodzenou súčasťou cestnej premávky. Autá teda už nebudú riadiť ľudia, ale počítače. Aký to bude mať vplyv na ľudí so zdravotným postihnutím, ešte presne nevieme, ale nepochybne by mnohých (bez ohľadu na zdravotné dispozície či vodičské schopnosti) lákalo prepravovať sa takýmto vozidlom – byť nezávislejší a samostatnejší.

Zmapovať potreby a očakávania ľudí so zdravotným postihnutím pri potenciálnom využívaní autonómnych áut je jedným z cieľov medzinárodného prieskumu v rámci projektu PAsCAL. On-line dotazník, ktorého spracovanie zabezpečuje univerzita v Mannheime, je plne prístupný a možno ho vyplniť v jedenástich jazykových mutáciách vrátane češtiny. Koncipovaný je do niekoľkých tematických okruhov, v celkovo dvadsiatich otázkach sa zisťujú emócie, myšlienkové pochody, osobné preferencie a aktuálna ekonomická, zdravotná a sociálna situácia respondentov pri možnom využívaní a dostupnosti autonómnych vozidiel. Jedna časť dotazníka je určená výlučne zrakovému postihnutiu.

Vyplnenie dotazníka je príležitosťou pomôcť relevantným inštitúciám nastaviť parametre „dopravy budúcnosti“ čo najefektívnejšie. Zohľadnenie technických, ekonomických a legislatívnych parametrov používania autonómnych vozidiel je krokom k tomu, aby aj občania so zdravotným postihnutím či iným znevýhodnením mohli tieto dopravné prostriedky využívať plnohodnotne. Aj týmto spôsobom by mohli zvýšiť svoju mobilitu a zvýšiť životnú perspektívu.

Projekt PAsCAL financuje Európska komisia z programu EÚ pre výskum a inovácie „Horizont 2020“, jedným z partnerov je aj Európska únia nevidiacich (EBU).

(red.)