Zrakové postihnutie a fenomén svetla. To sú témy fotografickej súťaže ÚNSS

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR vyhlasuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už 17. ročník Cesty svetla. Zapojiť sa do nej môže každá fyzická osoba, amatérsky i profesionálny fotograf, so zrakovým postihnutím i bez neho, ktorý do 30. septembra na adresu cestasvetla@unss.sk pošle vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku s minimálne jednou fotografiou. Posudzovať sa budú farebné i čiernobiele snímky, vyhotovené fotoaparátom i mobilom, diela zaslané v elektronickej forme a v dostatočnom rozlíšení (vhodnom na prípadnú tlač).

Súťaž sa vyhlasuje v troch kategóriách:

  1. Zrakové postihnutie,
  2. Fenomén svetla,
  3. Mladý fotograf (súťažiaci, ktorí najneskôr 30. septembra t. r. dovŕšia vek 15 rokov.)

Do jednej súťažnej kategórie je možné prihlásiť maximálne štyri fotografie (celkovo teda dvanásť diel). V Prihláške nezabudnite vyznačiť počet prihlásených snímok a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Minimálne trojčlenná odborná porota určí do 21. októbra tri najlepšie fotografie v každej zo súťažných kategórií (pozn. posudzovatelia majú právo niektorú z cien neudeliť a ich rozhodnutie je konečné), počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená výhercov budú na stránke ÚNSS zverejnené do 30. novembra. Pripomíname, že súťaž je bez vstupných poplatkov a že po skončení súťaže sa snímky autorom nevracajú. Po uzavretí aktuálneho ročníka bude naprieč Slovenskom realizovaných viacero výstav, s najlepšími dielami tohto roku sa tak bude môcť oboznámiť aj široká verejnosť.

Podmienky fotografickej súťaže Cesta svetla 2021 ako i prihlášku nájdete na stránke organizátora.

(red.)