Neziskovka prišla o značku spoľahlivosti

Česká Rada pro hodnocení spolehlivosti, ktorá je pod záštitou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, sa rozhodla odňať neziskovej organizácii Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Informoval o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Hepnet.cz.

Organizácia podľa Rady prestala napĺňať pravidlá transparentnosti spojené s udelením značky.

Značku spoľahlivosti udeľujú od roku 2014 a doteraz ju získalo viac ako 30 organizácií, ktoré o ňu samotné požiadali a pri prísnom hodnotení splnili stanovené podmienky.

Značka potvrdzuje predovšetkým zdravé fungovanie organizácie a transparentné nakladanie s financiami od darcov.

„Oceňujeme prácu organizácie Helppes i pomoc, ktorej sa od nej dostalo a dostáva rade ľudí s postihnutím. Napriek tomu sme museli pristúpiť k odňatiu značky spoľahlivosti, pretože organizácia prestala napĺňať požiadavky kladené na transparentné financovanie. Konkrétne organizácia nesplnila požiadavku Rady pro hodnocení spolehlivosti, aby za rok 2018 zverejnila podrobnejší rozpis nákladov. Nie je tak jasné, ako organizácia využila viac než 14 miliónov venovaných na služby z 23 miliónov korún z celkových nákladov,“ cituje Helpnet.cz komentár k rozhodnutiu predsedkyne Rady pro hodnocení spolehlivosti Miroslavy Nebuželskej.

Ak sa obecne prospešná spoločnosť Helppes rozhodne získať značku spoľahlivosti nazad, má možnosť o ňu o dva roky opäť požiadať.

(red)