Život zo skúmavky v Múzeu špeciálneho školstva

V Levoči otvárajú najnovšou výstavou veľmi aktuálne a pomerne citlivé témy.Od 18. septembra do 30. októbra sa pod názvom Život zo skúmavky pokúsia o reflexiu problematiky umelého oplodnenia, významu pohlavného rozmnožovania ako dôležitého faktora pre udržanie biodiverzity v prírode, výchovy k rodičovstvu či rizík spojených s potratmi.

„Okrem iného sa zamýšľame aj nad faktormi, ktoré spôsobujú zhoršenie prirodzených ľudských schopností rozmnožovať sa. Kladieme si otázku, či problémom prirodzeného počatia sú infekcie, nezdravá výživa, nezdravý životný štýl či stres,“ hovorí vedúca múzea Štefánia Petreková.

Zaujímavé a odborné informácie sú len jedným lákadlom. Pre návštevníkov so zrakovým postihnutím sú k dispozícii trojrozmerné učebné pomôcky ľudského tela, pohlavných orgánov, vnútromaternicového vývinu plodu, ale aj mnohé ďalšie, ktorými výstavu obohatili stredné odborné školy, a historické múzejné exponáty.

O podujatí informovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zverejnila aj pozvánku na výstavu Život zo skúmavky.

(red)