Non-Handicap 2017

V dňoch 5. až 7. októbra 2017 sa na výstavisku Incheba v Bratislave uskutoční 15. ročník výstavy Non-Handicap 2017. Sprievodnou akciou bude konferencia „Prax a perspektívy implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v oblasti prístupnosti“.

Jednou z jej tém bude aj Agenda udržateľného rozvoja 2030 ako podporný nástroj implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra 2017 od 14:00 hod. v Expoclube. Organizátorom konferencie je Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR.

(red)