Vyhlásili tohtoročnú súťaž Cesta svetla

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje štrnásty ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše…

Projektové výzvy pre mimovládne neziskovky

Vyhlásené sú projektové výzvy určené pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) ako prijímateľov. Ide o úspech a inovatívny krok v oblasti sprístupnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov mimovládnym neziskovým organizáciám. Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným…

Spolupráca odborníkov vo včasnej intervencii

Raná starostlivosť (RS) je nezisková organizácia, ktorá sa od roku 2009 venuje podpore rodín s deťmi do 7 rokov so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. V súlade so súčasnými trendmi vo včasnej intervencii zameriava svoju pozornosť na rodinu dieťaťa a včlenenie podpory do každodenného života…

Otvorili nové centrum pre rodiny detí so zrakovým postihnutím

Rodičia zrakovo postihnutých detí v Bratislave získali novú pomoc v podobe Centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím. V priestoroch zdravotného strediska na Tbiliskej ulici v bratislavskej Rači ho v máji otvorila nezisková organizácia Raná starostlivosť. Ide o…

Inštitút pre výskum práce a rodiny spracoval novú štúdiu

V januári 2017 zverejnil Inštitút pre výskum práce a rodiny výsledky svojej výskumnej analýzy, v ktorej sa po dlhšom časovom období komplexnejšie venoval vývoju sociálnej situácie ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín. Analýzu opierajúcu sa o dostupné zdroje štatistických dát spracoval na základe záväzkov…

Pravidlá únie už platia aj vo vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave. Píše sa v nich aj o povinnosti pomáhať

(Uplatňovanie nariadenia EÚ č. 181/2011 – od 1. marca 2017 aj vo vnútroštátnej diaľkovej doprave nad 250 km) Ministerstvo dopravy zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu o rozšírení platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich…