Otvorili nové centrum pre rodiny detí so zrakovým postihnutím

Rodičia zrakovo postihnutých detí v Bratislave získali novú pomoc v podobe Centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím. V priestoroch zdravotného strediska na Tbiliskej ulici v bratislavskej Rači ho v máji otvorila nezisková organizácia Raná starostlivosť. Ide o prvé takéto centrum na Slovensku.

Neziskovka doteraz poskytovala včasnú intervenciu terénnou formou, teda v rodinách. Podstatou tejto služby je, že vybraný tím s rodinou komunikuje a posúdi jej potreby a navrhne plán starostlivosti. Do rodiny však chodí už len jeden pracovník, resp. poradca včasnej intervencie, ktorý rodine pomáha aj na základe návrhov odborníkov.

 Otvorením centra pribudne možnosť túto službu poskytovať aj ambulantnou formou. V priestoroch bude možné vykonať funkčné vyšetrenie zraku detí, poskytnú zázemie pre stretávanie sa rodín či prezentáciu rôznych špeciálnych hračiek a pomôcok na stimuláciu detských pacientov. Počíta sa tiež so zakúpením špeciálneho softvéru pre ďalšiu odbornú prácu s deťmi.

 (red)

Tu nájdete fotografie i krátku videoreportáž.

Otvorením centra pribudne možnosť poskytovať včasnú intervenciu aj ambulantnou formou.

FOTO: FACEBOOK/ARCHÍV RANÁ STAROSTLIVOSŤ