Vyhlásili tohtoročnú súťaž Cesta svetla

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje štrnásty ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. septembra 2017 na adresu organizátora doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.

Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:

  1. čierno-biela fotografia
  2. farebná fotografia

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie určeného formátu, celkovo do súťaže môže poslať najviac osem fotografií. Téma fotografie musí súvisieť s problematikou zrakovo postihnutých ľudí.

Hodnotiť bude najmenej trojčlenná odborná porota, ktorá do 20. októbra 2017 vyhodnotí fotografie. V každej kategórií určí tri najlepšie práce.

Prihlášky a podrobné propozície si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, adresa je Sekulská 1, 842 50 Bratislava, telefón 02/692 034 20) alebo si môžu kompletné dokumenty stiahnuť na web stránke únie.

Víťazov čakajú finančné odmeny: za 1. miesto 100 eur, za 2. miesto 50 eur a za 3. miesto 30 eur. Súťaž je bez vstupných poplatkov a finančne ju podporujú Ministerstvo kultúry SR a spoločnosť VELUX Slovensko. O súťaži informoval Marián Horanič.

(ht)