Nová kontaktná osoba pre oblasť ľudských práv

Eurokomisár pre ľudské práva Nils Muiznieks poveril agendou kontaktnej osoby pre Slovensko radcu Christiana Mommersa. Ak viete o téme či probléme, ktorý si vyžaduje pozornosť eurokomisára, môžete využiť niektorý z kontaktov:

Christian Mommers

Adviser

Office of the Commissioner for Human Rights

Council of Europe

Palais de l’Europe – Avenue de l’Europe

67075 Strasbourg Cedex

France

www.coe.int/commissioner

Tel. : +33 (0)3 90 21 42 53

– red –