O bezbariérovej doprave

Európska komisia zverejnila správu o implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

Analýzy publikované v správe možno nazvať skôr opatrnými a, bohužiaľ, neobsahuje žiadne prelomové odporúčania. V podstate len potvrdzuje to, čo sme vedeli už doteraz.  Pozoruhodný je vysoký počet sťažností v Česku a Španielsku. EDF – Európske fórum zdravotného postihnutia predpokladá, že iniciátormi boli aj jeho členské organizácie. Pozitívna je skutočnosť, že všetky obavy vyjadrené EDF sa preniesli do správy. Európska komisia v správe pripúšťa, že v uvedenej oblasti je potrebné vykonať ešte veľa práce Najzaujímavejšie odporúčanie hovorí o zbieraní príkladov dobrej praxe. EDF zbiera ďalšie podnety – ak viete o pozitívnych príkladoch dodržiavania nariadenia, oznámte to kontaktnej osobe v EDF:

Marie Denninghaus

Mobility & Transport Officer

European Disability Forum

– red –