Týždeň sociálnych služieb v ČR

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ČR v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR pripravili začiatkom októbra 8. ročník Týždňa sociálnych služieb. Podujatie bolo plné prezentácií, stretnutí i odborných diskusií, ktorých hlavný cieľ je od prvého ročníka rovnaký: zviditeľnenie sociálnych služieb ako prirodzenej a nutnej súčasti modernej spoločnosti. K Týždňu sociálnych služieb, počas ktorého sa uskutočnilo množstvo konferencií, kongresov, workshopov, veľtrhov sociálnych služieb, výstav i celoštátny deň otvorených dverí poskytovateľov, sa prihlásili stovky zariadení z celej Českej republiky poskytujúcich sociálne služby.

V utorok 4. októbra boli v priestoroch opátstva Emauzy v Prahe vyhlásené výsledky súťaže Šťastná staroba očami detí. V rámci Týždňa sociálnych služieb vydala APSS ČR publikáciu Sociálne služby I – Užitočné informácie pre manažérov. Kniha obsahuje najlepšie texty z publikačnej činnosti Asociácie, ale i úplne nové texty. Kapitoly sú rozdelené podľa zamerania na manažment, právo a starostlivosť o klienta. Knihu si možno zakúpiť v e-shope APSS ČR.

Hlavnou udalosťou celého týždňa bol tradičný 2- dňový VIII. výročný kongres poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý sa konal v Tábore. Pozvanie naň prijalo 700 účastníkov! Jeho súčasťou bolo mnoho prednášok českých expertov – vystúpila verejná ochrankyňa práv Anna Šabatová, sociologička a publicistka Jiřina Šiklová či geriater a gerontológ Zdeněk Kalvach. Program kongresu tvorilo päť odborných sekcií: ekonomicko-prevádzková, zdravotná, sociálna, terénna a sekcia nízkoprahových zariadení. V programe nezanikol ani workshop na tému Značka kvality v sociálnych službách. Súčasťou podujatia bolo odovzdanie Ceny APSS ČR za dlhodobý prínos sociálnym službám. Získal ju Igor Tomeš, profesor sociálnej politiky, európskeho a českého práva a sociálnej správy, spoluzakladateľ  katedry sociálnej práce na FF UK v Prahe – jedna z najvýznamnejších osobností v oblasti sociálnej práce v Čechách.

– red –

Zdroj: helpnet.cz