O otvorenom vládnutí

rad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil sériu workshopov s názvom Open government week. Išlo o podujatie vo forme kick off workshopu pred implementáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (Akčný plán OGP 2016 – 2019).

V rámci týždňa 17. – 20. októbra priniesli inšpiratívne projekty prezentujúci zo Slovenska, Česka, Poľska, Fínska, Rakúska a iných krajín Európy. Účastníkom predstavili  záväzky Akčného plánu OGP 2016 – 2019 v témach participácia, otvorená justícia, otvorené vzdelávanie a otvorená veda, otvorené dáta a transparentnosť.

Workshop bol rozdelený do 4 tematických dní:

  • 17.10.2016 od 9:00 – 15:00 – Participácia
  • 18.10.2016 od 9:00 – 15:00 – Otvorená justícia
  • 19.10.2016 od 9:00 – 15:00 – Otvorené vzdelávanie a otvorená veda
  • 20.10.2016 od 9:00 – 15:00 – Otvorené dáta

– red –