Praha predstavila mapu prístupnosti budov a verejných priestranstiev

Digitálnu mapu prístupnosti budov a verejných priestranstiev pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu predstavilo hlavné mesto Praha. Objekty na základe schválenej metodiky zmapovala Pražská organizácia vozíčkarov. Samotnú mapu  potom vytvoril Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy.

Projekt si na pražskej radnici zobrali pod patronát námestník primátorky pre dopravu a šport Petr Dolínek, členka Rady pre školstvo a európske fondy Irena Ropková, predseda Výboru pre výchovu a vzdelávanie Patrik Nacher a Komisia Rady hl. m. Prahy pre Prahu bezbariérovú a otvorenú. Ku spolupráci bola prizvaná Pražská organizácia vozičkárov, ktorá vytvorila metodiku pre mapovanie budov a dlhodobo sa venuje tejto činnosti a Sekcia priestorových informácií Inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy.

Výsledkom ich spolupráce je mapa, ktorá tzv. semaforovým spôsobom (zelená, oranžová, červená) kategorizuje jednotlivé objekty na prístupné, čiastočne prístupné a neprístupné. „Vytvorenie mapy vnímam ako ďalšiu splátku dlhu hendikepovaným, ale i rodinám s kočíkmi, ktorým pri pohybe po Prahe ešte stále prekáža množstvo bariér, i keď sa ich darí napríklad vo verejnej doprave postupne odstraňovať. Je potrebné si uvedomiť, že tento projekt musí byť komplexný a dlhodobý, pretože Praha sa neustále mení a vyvíja. Rovnako sa musí doplňovať a aktualizovať i táto mapa,“ uviedol Petr Dolínek.

Praha v prvej fáze nechala zmapovať oblasť Pražskej pamiatkovej rezervácie, kde sa zmapovalo zatiaľ 150 budov a verejných priestranstiev: úrady, pamiatky, parky. „Každý zmapovaný objekt je označený doplňujúcimi piktogramami a popisom, takže záujemca nájde presné informácie o tom, aké prekážky tu naňho čakajú. Mapa ponúka možnosť vyhľadávania podľa typu objektu či lokality a možnosť filtrácie,“ vysvetlil tlačový hovorca IPR Adam Švejda.

Popri mapovaní, ktoré zadalo hlavné mesto, využilo ponuku na zapojenie i mnoho mestských častí. Už druhý rok môžu od Magistrátu hl. m. Prahy čerpať dotáciu na mapovanie (až 50 tis. Kč ročne), a mapujú objekty na svojom území. Celkom tak v súčasnej dobe mapa obsahuje 297 objektov.

„Odozvu mestských častí považujem za veľmi dobrú, i keď v prístupe sú rozdiely. Verím, že tie mestské časti, ktoré zatiaľ zaostávajú, budú chcieť rýchlo dobehnúť ostatných a sa pripoja k mapovaniu. Dôležité tiež je, aby sa mapovanie riadilo jednotnou metodikou a uskutočňovali ho skutočne profesionálni mapovači, ktorými disponuje Pražská organizácia vozičkárov. V opačnom prípade majú totiž výsledné dáta rozdielnu kvalitu a relevanciu, čo je škoda,“ povedala členka rady Ropková.

Dôležitosť správneho mapovania vysvetlila koordinátorka projektu „Přes bariéry“ Pražskej organizácie vozičkárov Marie Málková. „Pri mapovaní podmienok prístupnosti budov je potrebné skĺbiť odborné znalosti a užívateľské skúsenosti: je potrebné pochopiť chod a funkcie v konkrétnej a často zložitej budove, jej členenie a prepojenie vertikálnymi a horizontálnymi komunikáciami, sledovať rozmiestnenie hygienického zázemia, súčasne hľadať i možnosti riešenia úprav a odstraňovanie bariér. Zaznamenané merania a poznámky z práce v teréne je potom treba starostlivo vyhodnotiť a nakoniec začína niemenej dôležitá práca – zaradiť objekt podľa kritérií do príslušnej kategórie a vypracovať užívateľský popis podmienok prístupnosti,“ uviedla Málková.

Mapa je verejnosti dostupná ako Mapa Prístupnosti  a je optimalizovaná i pre tablety a mobilné telefóny. Podľa predsedu výboru Patrika Nachera je teraz kľúčové, aby sa projekt správne vyvíjal do budúcnosti. „Som nesmierne rád, že sa podarilo projekt dotiahnuť a my dnes môžeme prezentovať unikátnu mapu Prahy z pohľadu prístupnosti pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Je to však len prvá fáza projektu a prvá vrstva informácií. Ďalej nás čaká mapovanie zastávok, ďalších priestranstiev a budov, prechodov a odporučených trás, oslovenie súkromných spoločností ako sú banky či lekárne,“ zhodnotil situáciu Nacher.

V budúcnosti by sa mapa mala aktualizovať ako priestorovo, teda bude zmapované väčšie územie, tak i z hľadiska vrstiev. Zmapovaná by mala byť napríklad prístupnosť autobusových zastávok, oslovené budú tiež súkromné subjekty. V pláne je i vytvorenie odporučených historických trás či anglická mutácia stránok.

Prevzaté z www.helpnet.cz