Prebaľovali nefunkčný systém

Vo štvrtok 14. júla sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutočnil verejný brífing Za spravodlivé financovanie sociálnych služieb. Organizovala ho Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb spolu so Združením seniorských prijímateľov sociálnych služieb. V ten istý deň sa v Redute konalo stretnutie ministrov práce…

9 500 dobrovoľníkov pomáhalo v 28 mestách a obciach po celom Slovensku. Čo sa im podarilo?

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, Naše Mesto, sa v tomto roku uskutočnilo 10. a 11. júna. Počas dvoch dní dobrovoľníci natierali ploty, lavičky, čistili záhrady a parky, sadili rastliny či sprevádzali seniorov. A to nielen vo veľkých okresných mestách, ale aj v menších…

„Hluchonemí“ podvodníci opäť v akcii. Od ľudí pýtajú peniaze

Podídu k vám a pýtajú peniaze na charitu, alebo o sebe tvrdia, že sú hluchonemí. Realita však môže byť úplne iná. Pristúpia k vám a pred nos tlačia dosku s petičným hárkom. Je na ňom zopár podpisov a sumy, kto koľko…

Matej Hrebenda na poštovej známke

V koncertnej sále Západoslovenského múzea v Trnave sa 16. júna konala slávnostná inaugurácia novej poštovej známky z emisného radu Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880). Známku vydala Slovenská pošta, a. s., pri príležitosti 220. výročia narodenia nevidiaceho buditeľa a šíriteľa slovenskej spisby…

Ako napĺňať poslanie, ak je kasa prázdna?

Financie. Chýbajú každej z našich organizácií. Ťažko bez nich napĺňať priority a dosahovať ciele, o rozvoji ani nehovoriac. Ich získavanie sa stalo témou tohto vydania časopisu. Prinášame niekoľko tipov, ako finančne pomôcť svojej organizácii a v závere dobrú správu pre jednotlivcov, ktorí dostávajú dary alebo…

Parkovací preukaz

Ak sa staráte o niekoho, kto je odkázaný na prepravu autom, môže vám pomôcť  parkovací preukaz. Čo všetko držiteľovi preukaz umožňuje, aké výnimky vodičovi vozidla vyplývajú v premávke na cestných komunikáciách, upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.…

Zákon o verejnom obstarávaní a Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Smernica EU o verejnom obstarávaní Členské štáty EU mali povinnosť do 18. apríla 2016 transponovať do národnej legislatívy smernicu EU 2014/24 z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní. Slovensko si splnilo túto povinnosť prijatím zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní…

Sledovanie legislatívneho procesu na portáli Slov-lex

Na webovom sídle právneho a informačného portálu Slov-lex je od apríla sprevádzkovaná jeho ďalšia sekcia – E-legislatíva. V tejto sekcii je možné sledovať kompletný legislatívny proces prípravy právnych predpisov – od publikovania predbežnej informácie o začatí prípravy právneho predpisu cez legislatívny proces,…