Sledovanie legislatívneho procesu na portáli Slov-lex

Na webovom sídle právneho a informačného portálu Slov-lex je od apríla sprevádzkovaná jeho ďalšia sekcia – E-legislatíva. V tejto sekcii je možné sledovať kompletný legislatívny proces prípravy právnych predpisov – od publikovania predbežnej informácie o začatí prípravy právneho predpisu cez legislatívny proces, ktorý zahŕňa medzirezortné pripomienkové konanie, jeho vyhodnotenie, posudzovanie návrhu v legislatívnej rade vlády SR, prerokovanie vo vláde SR až po schvaľovanie v Národnej rade SR, ak ide o návrh zákona.

Úvodná stránka

Na úvodnej stránke Slov-lexu je možné zvoliť si zobrazenie dvoch tabuliek – „Najnovšie vyhlásené predpisy“ (zobrazuje sa štandardne) alebo „Najnovšie procesy v MPK“. Po zvolení druhej možnosti sa zobrazí tabuľka s desiatimi najnovšími návrhmi zaradenými do legislatívneho procesu. Ak sa okno prehliadača nezobrazí na celej obrazovke, odporúčame jeho maximalizáciu, dostanete sa tak k odkazom, ktoré môžu byť skryté.

E-legislatíva

Po zvolení sekcie E-legislatíva sa dostanete na podstránku „Vyhľadávanie legislatívneho procesu“. Je tu možné definovať viaceré spôsoby a podmienky pre vyhľadávanie. Vyhľadané procesy zodpovedajúce zadaným kritériám sa zobrazia na stránke v tabuľke. Pokiaľ nám ide o vyhľadanie ďalších legislatívnych procesov bez ich bližšej špecifikácie, stačí jednoducho kliknúť na tlačidlo „Vyhľadať“. Zobrazí sa tabuľka s prvými dvadsiatimi legislatívnymi procesmi štandardne zoradenými v poradí od najnovších. Za tabuľkou sú tlačidlá, ktorými sa prepíname na ďalšie stránky tabuľky. Pokiaľ klikneme na niektorý z názvov stĺpcov v hlavičke tabuľky, je možné zvoliť si iné poradie zobrazenia legislatívnych procesov v tabuľke. Odporúčame ponechať štandardné nastavenia, procesy sa zostavia podľa dátumu zaradenia do jednotlivých štádií legislatívneho procesu.

Číslovanie procesov

Každý proces má pridelené svoje číslo, pod ktorým je možné ho rýchlo na portáli vyhľadať. Číslo predbežnej informácie je v tvare PI/2016/XXX, číslo legislatívneho procesu v tvare LP/2016/XXX. Procesy začaté v budúcom roku budú mať logicky číslo s rokom 2017.

Vybraný legislatívny proces

Po kliknutí na názov vybraného legislatívneho procesu sa dostaneme na jeho stránku. Tu nájdeme informáciu, v akom štádiu sa proces práve nachádza a dokumenty vo formáte PDF alebo docx, ktoré predstavujú samotné návrhy. Zobraziť si tiež môžeme uplatnené pripomienky a uplatnené hromadné pripomienky.

Registrácia

Na portáli sa môže zaregistrovať každý občan zadaním svojho mena a adresy bydliska, po prihlásení bude na portáli evidovaný ako „Verejnosť“. Na portáli sa nemôžu zaregistrovať žiadne občianske združenia ani iné právnické osoby. Z právnických osôb sú priamo prevádzkovateľom portálu zaevidované len tie subjekty (najmä ústredné orgány štátnej správy), ktoré sú v zmysle legislatívnych pravidiel vlády SR povinne pripomienkujúcimi subjektmi.

Výhodou registrácie je, že vybraný legislatívny proces si zaregistrovaný občan môže kompletne stiahnuť v zip formáte, ale najmä to, že občan môže na portál pridávať pripomienky k návrhom v rámci MPK ako „Verejnosť“. Tieto pripomienky sú vždy označené ako obyčajné, verejnosť nemôže vkladať pripomienky označené ako zásadné.

Milan Měchura