Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Slovenské predsedníctvo sa oficiálne začalo 1. júla a skončí sa 31. decembra 2016. V rámci Tria bude Slovensko predsedať Rade EÚ spolu s Holandskom (od 1. januára do 30. júna 2016) a Maltou (od 1. januára do 30. júna 2017).

Kým Holandsko bude Rade EÚ predsedať už dvanásty krát, pre Slovensko aj Maltu to bude historická premiéra.

Rada EÚ je jednou z troch hlavných inštitúcií Európskej únie. Formuje legislatívu Únie, koordinuje jej politiky a hľadá dohodu na dôležitých politických otázkach medzi jednotlivými inštitúciami.

Predsedať Rade Európskej únie je jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v Únii. Na čele Rady EÚ sa členské štáty striedajú každých šesť mesiacov. Počas tohto obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady a zodpovedá tak za formovanie európskej legislatívy od expertnej až po ministerskú úroveň.

Rada Európskej únie je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom Únie. Zastupuje vlády všetkých 28 členských štátov, prijíma právne predpisy a koordinuje politiky Únie.

Rada zasadá v desiatich rôznych formáciách v závislosti od témy. Predsedajúca krajina pripravuje a vedie všetky rokovania Rady s výnimkou formácie pre zahraničné veci, ktorú riadi vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

-red-