Prebaľovali nefunkčný systém

Vo štvrtok 14. júla sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutočnil verejný brífing Za spravodlivé financovanie sociálnych služieb. Organizovala ho Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb spolu so Združením seniorských prijímateľov sociálnych služieb. V ten istý deň sa v Redute konalo stretnutie ministrov práce a sociálnych vecí z členských krajín EÚ. Organizátori verejného brífingu chceli takýmto spôsobom využiť termín bratislavského zasadnutia ministrov na upozornenie verejnosti, médií i účastníkov stretnutia na neudržateľnú situáciu v zabezpečovaní sociálnych služieb pre obyvateľov Slovenska.

Ako prezradil názov podujatia, novovzniknutá Platforma žiada od vlády SR spravodlivé financovanie sociálnych služieb. Na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave prišli jej zástupcovia s plienkami symbolicky „prebaliť“ nefungujúci systém a hovoriť o tom, že dochádza k porušovaniu ústavných práv odkázaných občanov.

Platforma žiada, aby štát zaviedol príspevok v odkázanosti ako štátnu dávku, na ktorú má nárok každý občan okamžite po rozhodnutí o odkázanosti. Presadzujú tiež, aby zdravotné poisťovne povinne preplácali ošetrovateľské výkony v zariadeniach sociálnych služieb.

Platforma združuje Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR, Slovenskú katolícku charitu, Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku, Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Asociáciu sestier a pacientov a SocioFórum. Programové vyhlásenie vlády SR avizuje prípravu nového zákona o sociálnych službách.

– red –