Úvodník – Mosty inklúzie 04/2016

Uhorková sezóna sa nekoná

Augustové číslo Mostov inklúzie sme pripravovali v prvom mesiaci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Aj preto by sa dalo očakávať, že na poli domácej legislatívy bude menej rušno nielen kvôli dovolenkovému obdobiu. Nie je tomu tak, čo potvrdzujú už viacročné skúsenosti a ani naše predsedníctvo v Rade EÚ neutlmilo tento ruch.

Do medzirezortného pripomienkového konania bolo postúpených viacero dôležitých návrhov zákona: o dotáciách v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, o doplnení zákona o sociálnom poistení alebo o registri partnerov verejnej správy. V tomto mesiaci očakávame návrh hodnotenia plnenia a aktualizácie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. O tom, čo sa dostane do parlamentu, budeme informovať v nasledujúcich číslach. O všetkých legislatívnych iniciatívach sa môžeme dozvedieť na portáli slov-lex.sk a dokonca každý občan môže k nim vložiť vlastnú pripomienku. Ako slov-lex funguje sa dočítate v samostatnom článku.

Rušno je aj na scéne EÚ. Vraciame sa k transpozícii smernice o verejnom obstarávaní do nášho zákona, čím sa rozširuje podpora prístupnosti pri verejnom obstarávaní a zvýhodňuje obstarávanie tovarov a služieb u podnikov zamestnávajúcich osoby so zdravotným postihnutím. K dôležitému pozitívnemu vývoju došlo aj v procese prípravy smernice o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií. Naopak, k zabrzdeniu prípravy smernice o prístupnosti služieb a tovarov na jednotnom európskom trhu došlo vo výbore pre kultúru európskeho parlamentu, ktorý nepovažuje za potrebné presadzovať prístupnosť audiovizuálnych médií pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ako teda vidno, uhorková sezóna sa skutočne nekoná.

-red-