Matej Hrebenda na poštovej známke

V koncertnej sále Západoslovenského múzea v Trnave sa 16. júna konala slávnostná inaugurácia novej poštovej známky z emisného radu Osobnosti: Matej Hrebenda (1796 – 1880). Známku vydala Slovenská pošta, a. s., pri príležitosti 220. výročia narodenia nevidiaceho buditeľa a šíriteľa slovenskej spisby v Uhorsku.

Na známke je zobrazená kráčajúca postava Mateja Hrebendu s klobúkom na hlave, v dlhšom plášti, cez ktorý má prevesenú hlásnu trúbu, na chrbte nesie plnú krošňu kníh a vedie ho mladý chlapec. V pozadí je drevený kostol a vyrezávaný totem. Nominálna hodnota známky je 65 centov.

Autorom výtvarného návrhu známky je prof., akad. mal. Dušan Kállay, rytec známky je František Horniak a autor pečiatky Adrián Ferda. Na príležitostnej pečiatke sa nachádza klariský kostol, v súčasnosti sídlo Západoslovenského múzea v Trnave.

Meno Mateja Hrebendu, šíriteľa kníh a ľudového spisovateľa, ktorý mal zrakové postihnutie, nesie Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje bienále Dni Mateja Hrebendu – celoslovenskú prehliadku nevidiacich recitátorov a autorov. Jej 18. ročník sa uskutoční v novembri v Levoči.

– red –

Zdroj: Nový život 07/2016