Predsedníctvo Európskeho fóra zdravotného postihnutia sa stretne na slovenskej pôde

Druhá polovica tohto roka má pre našu krajinu mimoriadny význam. Slovensko po prvý raz v histórii predsedá Rade Európskej únie. Našej krajine prinesie táto úloha mnoho pozitívneho. Zviditeľníme sa v rámci Európy aj sveta, zvýšime povedomie našich ľudí o Európskej únii a živote v nej. Na Slovensku sa v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch uskutoční mnoho významných stretnutí vrcholných predstaviteľov európskych inštitúcií, ale aj mnohé medzinárodné semináre či konferencie.

Významný polrok prináša novinky aj do života osôb so zdravotným postihnutím. Naše hlavné mesto v jeseni pritiahne pozornosť mnohých zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím z Európy – členských organizácií Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF).

V duchu tradície

Už sa stalo tradíciou, že zasadnutie predsedníctva EDF, ktoré sa koná dvakrát do roka, sa organizuje v predsedníckej krajine Rady Európy. Ide o trojdňovú akciu, obyčajne je naplánovaná na piatok až nedeľu. Jej súčasťou je zasadnutie Výkonného výboru EDF – zvyčajne naplánované na piatok v dopoludňajších hodinách. Piatkové odpoludnie je venované jednotlivým výborom pracujúcim v rámci Európskeho fóra zdravotného postihnutia, napr. Výboru pre finančné záležitosti, Výboru pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Výboru pre členstvo a mandáty, Výboru pre nezávislý život či Mládežníckemu výboru.

V sobotu, hlavný deň zasadnutia predsedníctva,  sa organizuje konferencia na aktuálnu tému z oblasti zdravotného postihnutia, ktorá korešponduje s úlohami alebo otázkami, práve riešenými v predsedníckej krajine, aj v celej Európe. Po skončení konferencie, v popoludňajších hodinách, sa pokračuje zasadnutím predsedníctva EDF. Tomu býva venované aj nedeľné dopoludnie.

Témou bude Dohovor OSN

Rovnaký scenár čaká aj nás. Prvé kroky cesty, v závere ktorej nás čaká zaujímavá a pestrá akcia, sme uskutočnili už minulý rok. Vláda SR prisľúbila finančnú podporu nášho podujatia a v spolupráci s EDF sme špecifikovali tému konferencie i predbežný program celého podujatia. Vzhľadom na to, že v roku 2015 zverejnil Výbor OSN odporúčania v súvislosti s plnením Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pre Európsku úniu a v apríli 2016 aj pre Slovensko, rozhodli sme sa, že na konferencii sa budeme zaoberať metódami a skúsenosťami  z realizácie odporúčaní Európskou komisiou , Slovenskom a ďalšími členskými štátmi EU. Konferenciu sme nazvali „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – pretavenie odporúčaní do činov“ a zúčastnia sa na nej odborníci z oblasti obhajoby práv osôb so zdravotným postihnutím zo zahraničia i domáci experti, ale aj politickí predstavitelia Európskej únie i našej krajiny.

V jari tohto roka sa nám podarilo získať záštitu Slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Znamená to, že pri propagácii nášho podujatia i počas neho budeme môcť používať logo slovenského predsedníctva.

V súčasnom období sa zaoberáme organizačno-technickým zabezpečením celej akcie. Máme pred sebou organizačne veľmi náročnú úlohu. Prvoradým cieľom je pre nás vyjsť v ústrety všetkým účastníkom podujatia, a preto sa zameriavame najmä na prístupnosť po všetkých stránkach. Nie je jednoduché skĺbiť náš dopyt a ponuku slovenského trhu. Dúfame však, že sa nám to podarí na adekvátnej úrovni vo všetkých smeroch.

Ďalšie hľadiská organizácie konferencie a zasadnutia predsedníctva EDF, ale aj zaujímavosti, ktoré sa počas príprav objavia, budeme postupne uverejňovať v našom časopise.

-red-