Seminár o pracovných silách v sociálnych službách

Európska sociálna sieť pozýva na seminár o pracovnej sile v sociálnych službách, ktorý sa uskutoční 15. až 16 novembra v Bratislave. Uskutoční sa v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Program sa sústredí na tému plánovania a riadenia pracovnej sily v sociálnych službách, jej náboru a udržiavania, vzdelávania a školenia, aj jej mobility v Európe. Účastníkmi budú sociálni pracovníci, odborníci v oblasti sociálnej starostlivosti a ďalších oblastiach súvisiacich so sociálnymi službami – ochranu detí, služby pre ľudí so zdravotným postihnutím či starších ľudí.

Európska sociálna sieť je nezávislá sieť orientovaná na miestne verejné sociálne služby v Európe. Jej súčasťou je viac ako 120 členských organizácií z 35 európskych krajín. Patria medzi ne asociácie riaditeľov sociálnych služieb, regionálne oddelenia sociálneho zabezpečenia, kraje a samosprávy, verejné agentúry, regulačné orgány, univerzity a iné organizácie zameriavajúce sa na výskum a vývoj.

Na seminári sa zúčastní asi 100 delegátov z celej Európy. Budú to vyšší odborníci v oblasti verejných služieb, ktorí sa aktívne zúčastňujú na procesoch riadenia, náboru, školenia a skúmania pracovnej sily v sociálnych službách. Pozvanie prijali aj rečníci z Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky, vlády Malty a z radov univerzitných profesorov, riaditeľov sociálnych služieb a iných expertov, ktorí sa s publikom podelia o svoje vedomosti a skúsenosti.

V priebehu celého seminára bude k dispozícii simultánne tlmočenie do slovenčiny s výnimkou diskusií pri stoloch na druhý deň.

Delegáti si môžu vybrať, či sa zúčastnia len prvého dňa seminára (poplatok je 100 € a zahŕňa aj večeru) alebo obidvoch dní (poplatok je 150 € a zahŕňa aj večeru 15. 11.).

Bližšie informácie:

Hana Bellová

Organizačná a výkonná podpora (Business and Executive Support)

European Social Network

Hana.Bellova@esn-eu.org

0044 (1) 273 739 039