Sociálna poisťovňa organizuje v novembri sériu bezplatných odborných seminárov pre zamestnávateľov

BRATISLAVA

Termín: 10.novembra 2016 o 8.00

Téma: Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou

Miesto konania: Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava Záhradnícka 153, (prednášková miestnosť, prízemie – kapacita cca 50 miest)

Program:

 • Chyby zistené pri kontrolách u zamestnávateľov
 • Chyby pri registrovaní zamestnancov a „dohodárov“
 • Mesačné výkazy a platenie poistného
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Diskusia

Svoje otázky a podnety týkajúce sa tém seminára, ktoré máte záujem prekonzultovať na stretnutí, zašlite na nižšie uvedenú emailovú adresu pobočky Sociálnej poisťovne, Bratislava. Seminár je bezplatný.

Podmienky účasti:

Záväznú účasť nahláste e-mailom na adresu seminar.bratislava@socpoist.sk s uvedením mena účastníka, názvu zamestnávateľa, telefonického a emailového kontaktu do 7. novembra 2016.

Lektori: vedúci zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava

SVIDNÍK

Termín: 15. novembra 2016 (utorok), so začiatkom o 9.00 hod. Prezentácia účastníkov od 8.30 hod.

Téma: Zamestnanec a zamestnávateľ

Miesto konania: Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník, zasadacia miestnosť

Program:

 • najčastejšie chyby registrácie a vykazovania zamestnancov zo strany zamestnávateľa
 • evidovanie vylúčení a prerušení

Podmienky účasti:

Záväznú účasť nahláste e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.“>Svidník@socpoist.sk do 10.novembra 2016, do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu a tel. kontakt. Seminár je bezplatný.

Lektori: Zamestnanci Sociálnej poisťovne

TOPOĽČANY

Termín: 23. novembra 2016 ( streda), so začiatkom o 9.00 hod. Prezentácia účastníkov od 8.30 hod. Predpokladané ukončenie seminára: 11.00 hod. 

Téma: Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou

Miesto konania: Okresný úrad Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738,Topoľčany, Zasadacia miestnosť na prízemí

Program:

 • Chyby zistené pri kontrolách u zamestnávateľov
 • Chyby zamestnávateľov pri registrácii zamestnancov a dohodárov a oznamovaní údajov
 • Chyby zamestnávateľov pri platení poistného
 • Plnenie povinností zamestnávateľov v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Diskusia

Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí, môžete zaslať e-mailom na nižšie uvedenú adresu do 22. septembra 2016.

Podmienky účasti: Záväznú účasť nahláste e-mailom na adresu topolcany@socpoist.sk do 26. septembra 2016, do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu, a telefonický kontakt. Seminár je bezplatný. Kapacita: 250 miest.

Lektori: zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany

– red –

Zdroj: socpoist.sk