MPSVaR spúšťa nový Informačný systém sociálnych služieb

Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS) bol schválený zákonom č. 280/2019 Z. z. (novelou zákona o sociálnych službách), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2022. Správcom IS SoS je MPSVaR SR. IS SoS sa skladá z niekoľkých modulov: Nasadenie do prevádzky Jednotlivé moduly…

Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

V stredu 8. decembra 2021 sa uskutočnilo 25. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (VOZP) Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVLP). Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda VOZP, poveril…

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

V stredu 24. novembra 2021 schválila NR SR novelu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch (PP) na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). V čase písania tohto článku nebola novela zákona ešte podpísaná prezidentkou a zverejnená v zbierke zákonov.…

Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Dňa 28. septembra sa uskutočnilo on-line 24. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len „výbor“). Zasadnutie viedla Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka MPSVR v SR, neskôr odovzdala vedenie…

Z rokovania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Dňa 27. 4. 2021 sa uskutočnilo 23. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), ktoré viedla Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Po…