Umenie umožňuje pozerať sa inak

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) zorganizovalo v Bratislave v dňoch 28. a 29. septembra 2017 konferenciu s názvom Kultúrne aktivity ľudí s mentálnym postihnutím, ktorej sa zúčastnilo 68 ľudí zo Slovenska, Česka, Poľska a Talianska.

Konferencia sa stala platformou, ktorá umožnila aktívnym ľuďom vymeniť si skúsenosti, informovať o svojej činnosti, navzájom sa motivovať a vytvárať účelové partnerstvá.

Trhovisko možností ponúklo inšpiráciu

Účastníci mali možnosť vidieť ukážky z oblasti výtvarného umenia, divadla, tanca, fotografie, literatúry, ale aj napríklad ručných prác. Viaceré z prezentovaných aktivít mali integračný rozmer umožňujúci ľuďom s mentálnym postihnutím nielen aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas, ale aj nachádzať cesty, ako sa integrovať a stať plnohodnotným členom spoločnosti.

Súčasťou konferencie bolo takzvané trhovisko možností, na ktorom si mohli účastníci vytvoriť vlastné umelecké dielka, výrobky alebo sa len vzájomne inšpirovať.

Bez rozdielov

„Umenie je oblasťou, ktorá stiera akékoľvek rozdiely medzi ľuďmi navzájom a poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad. Umenie otvára brány do sveta, kde nezáleží na tom, či človek má postihnutie, alebo nie. Je oblasťou, v ktorej môžu excelovať aj ľudia, ktorí bežne čelia podceňovaniu, stigmatizovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že veľa nedokážu,“ priblížila význam konferencie Iveta Mišová, riaditeľka Republikovej centrály ZPMP v SR.

(red)