S bielou pastelkou na golieri a bielou palicou v ruke

Jeseň hrá všetkými farbami, v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) však dominuje biela. September patrí hlavným zbierkovým dňom Bielej pastelky, október Dňu bielej palice. Biele pastelky v uliciach Dvanásť informačných stánkov sa po celom Slovensku plnilo návštevníkmi, prehýbalo pod…

Viete, ako voliť? Tu sú základné informácie

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o…

Aký je aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím?

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) usporiadali vo štvrtok 5. októbra v Expo klube bratislavskej Incheby konferenciu, kde si položili aj túto otázku. Podujatie bolo sprievodnou akciou výstavy Non-Handicap 2017.…

Ako napreduje implementácia odporúčaní výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii

Európska únia dostala záverečné odporúčania z hodnotenia implementácie Dohovoru od Výboru OSN pre práva ľudí so zdravotným postihnutím v septembri 2015. Ďalšie hodnotenie bude až v roku 2021. Dostala však aj tri odporúčania, na ktoré musela reagovať do 12 mesiacov…

Ako napreduje implementácia odporúčaní výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tým sa uzatvoril prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru. Cieľom…

Výstavisku spravili audit prístupnosti

Augustová výstava Non-Handicap sa stala príležitosťou pre vypracovanie auditu prístupnosti bratislavského výstavného areálu Incheba. Prinášame jeho výsledky. Pre objektivitu však treba hneď na úvod poznamenať, že objekty výstaviska boli postavené v čase, kedy ešte neplatila vyhláška č. 532/2002 Z.z. Zamerali…

Novelizovali zákon o posunkovej reči nepočujúcich osôb

Novelu zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb (149/1995 Z. z.) schválili poslanci NR SR dňa 16. mája 2017 a je platná od 1. septembra 2017. Hlavnou pointou obmeny zákona boli formy posunkovej komunikácie (§ 3). Predpokladáme, že prevažná väčšina občanov…