Úvodník Mosty inklúzie č. 04/2017

Vážení čitatelia,

náš magazín vychádza v čase tesne pred župnými voľbami. Uskutočnia sa v sobotu 4. novembra 2017 a sú to posledné samostatné voľby do VÚC. V roku 2022 už budú regionálne a komunálne voľby spojené a ľudia si tak budú voliť zástupcov obce aj samosprávneho kraja naraz.

To však nie je tá najdôležitejšia správa, ktorú vám chceme priniesť v októbrovom vydaní Mostov inklúzie.

Jednu zo zásadných tém sme venovali právam voličov. Spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou pripomíname už u nás zaužívanú prax, že volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok napríklad pre zdravotné postihnutie, má právo vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu. Alebo, v prípade závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Po prvýkrát však na základe marcového rozhodnutia Ústavného súdu SR získali právo voliť aj ľudia pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Slovensko sa tak zaradilo medzi najpokrokovejšie krajiny sveta v oblasti uplatňovania volebného práva ľudí so zdravotným postihnutím. Ako môžete toto právo uplatniť, sa dozviete v tomto čísle nášho časopisu.

Uplatnenie volebného práva zdravotne postihnutých ľudí bolo aj pálčivou témou októbrového predsedníctva EDF, hoci to bolo najmä vo vzťahu k Európskym voľbám 2019.

Skúsenosti naprieč Európou ukazujú, že zdravotne postihnutí ľudia v mnohých prípadoch nemôžu voliť. Dôvodom môže byť neprístupnosť volebných miestností, prax, kedy nemôžu voliť ľudia s demenciou a mentálnym či psychosociálnym postihnutím, alebo aj to, že ľudia so zdravotným postihnutím sú zatvorení v inštitúciách a niektorí ani nevedia, že sú voľby.

Napokon aj Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorý monitoruje implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v EÚ a jej členských štátoch, opakovane poukázal na porušovanie práva na politickú účasť a práva voliť pre osoby so zdravotným postihnutím vo väčšine štátov EÚ.

Veríme, že vám sa podarí svoj hlas uplatniť. Veď sú to práve vyššie územné celky, ktoré sa podieľajú okrem iného na financovaní školstva i toľko potrebných sociálnych služieb a sú zriaďovateľmi zariadení sociálnej starostlivosti.

Redakcia