Výstavisku spravili audit prístupnosti

Augustová výstava Non-Handicap sa stala príležitosťou pre vypracovanie auditu prístupnosti bratislavského výstavného areálu Incheba. Prinášame jeho výsledky.

Pre objektivitu však treba hneď na úvod poznamenať, že objekty výstaviska boli postavené v čase, kedy ešte neplatila vyhláška č. 532/2002 Z.z.

Zamerali sa na prístupovú trasu

Keďže nevieme o tom, že by sa pripravovala zásadnejšia rekonštrukcia alebo rozširujúca výstavba areálu, sústredili sme sa na hlavnú prístupovú trasu a na nedostatky, ktoré by sa dali pomerne ľahko odstrániť a tak zároveň výraznejšie zvýšiť prístupnosť výstavného areálu.

Aj keď výstavný areál má niekoľko vstupov, hodnotili sme vstup, ktorý je v blízkosti zastávky MHD Einsteinova.

Pri vstupe do areálu sa nachádzajú pokladne, ich pulty sú vo výške 110 centimetrov nad podlahou (maximálna výška pultu by nemala presiahnuť 90 cm). V priestoroch pokladní chýba indukčná slučka.

Pred vstupom do hlavného objektu výstaviska sa nachádza priechod pre chodcov, na ktorom je výška obrubníka viac ako dva centimetre (výška obrubníka má byť maximálne 2 cm). V mieste priechodu sa nachádza odtokový žľab, ktorého otvory majú takú veľkosť, že do nich môžu zapadnúť kolieska invalidného vozíka.

Na schodoch pred vstupom do objektu chýba kontrastné označenie prvého a posledného schodiskového stupňa a držadlá. Na bočnej strane vstupu sa nachádza rampa, ktorá má nevhodný povrch a tiež na nej chýbajú držadlá.

Na informačnom pulte vo vstupných priestoroch chýba indukčná slučka. V objekte sa nachádzajú dve šatne. Výška šatňových pultov je 95 a 101 centimetrov (maximálna výška pultu by nemala presiahnuť 90 cm).

Kabíny veľmi neobstáli

Objekt výstaviska má dve podlažia. Výťah má ovládací panel vo výške 127 centimetrov nad podlahou (maximálna výška by nemala presiahnuť 120 cm). Na ovládacom paneli chýba označenie reliéfnym alebo Braillovým písmom.

V objekte sa nachádza bezbariérové WC na prízemí aj na 1. poschodí. Bezbariérová kabína je umiestnená v rámci hygienických priestorov pre ženy aj pre mužov. Vo všetkých bezbariérových kabínach je horná hrana záchodovej misy vo výške 40 centimetrov (horná hrana by mala byť vo výške 50 cm).

Na prízemí v bezbariérovej kabíne pre ženy je záchodová misa na oboch stranách vzdialená od steny 65 centimetrov (má byť osadená tak, aby na jednej strane bol medzi misou a stenou priestor minimálne 80 cm). Na 1. poschodí sú vstupné dvere do hygienických priestorov osadené samozatváracím mechanizmom, čo sťažuje ich otváranie.

Na presklených dverách je kontrastné označenie vo výške 130 centimetrov nad podlahou (malo by byť vo výške 140 – 160 cm).

Aký bol záver?   

Aj napriek našim zisteniam môžeme konštatovať, že výstavný areál Incheba je čiastočne bezbariérový. Za najzávažnejšie považujeme nedostatky týkajúce sa bezbariérových kabín.

Domnievame sa, že väčšina zistených nedostatkov sa dá pomerne ľahko a lacno odstrániť.

Pavol Korček, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Tibor Köböl, Organizácia muskulárnych dystrofikov