Ústavný súd v ČR potvrdil názor verejnej ochrankyne práv, že právo otca na prítomnosť pri pôrode nemôže byť spoplatnené

Ústavný súd v tomto smere zaujal totožný právny názor, ku ktorému  ombudsmanka dospela vo  svojich  skúmaniach  a  ktorý tiež Ústavnému súdu oznámila  v rámci prerokovávania ústavnej sťažnosti  jedného z otcov.

Podľa českej verejnej ochrankyne práv zákon o zdravotných službách dáva pacientovi výslovne právo na prítomnosť blízkej alebo inej pacientom určenej osoby pri poskytovaní zdravotných služieb. Nemocnica má povinnosť prítomnosť  osoby umožniť a strpieť. Zdravotnícke zariadenie  teda neposkytuje zvláštnu službu alebo nadštandard, ale plní zákonnú povinnosť, takže nie je  možné, aby za  ňu  žiadalo zmluvnú cenu.

Ústavný súd taktiež v  súlade  s názorom ombudsmanky  konštatoval, že  ak nemocnici vzniknú náklady spojené s poskytnutím nadštandardných služieb otcovi, môže následne od otca žiadať, aby ich  uhradil. Nadštandardom však podľa  Ústavného súdu  nie je poskytnutie  nevyhnutného  hygienického odevu a pod.

-red-

Zdroj: ÚS potvrdil názor ochránkyně na přítomnost otce u porodu