Úvodník Mosty inklúzie č. 05/2017

Vážení čitatelia,

rok 2017 priniesol rad významných udalostí na národnej, no aj na európskej úrovni. K tým najdôležitejším nesporne patril Štvrtý Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím, ktorého zasadnutie sa uskutočnilo začiatkom decembra. Hovorilo sa na ňom o základných právach v demokratických krajinách – o práve voliť a podieľať sa na politickom i verejnom živote.

Právo voliť a byť volený je zakotvené v Dohovore OSN, ktorý ratifikovala EÚ aj všetky jej členské štáty okrem Írska.

Bolo však zarážajúce počuť o tom, že v skutočnosti státisíce Európanov so zdravotným postihnutím nemôžu uplatňovať toto svoje základné právo. Negatívne skúsenosti majú najmä ženy so zdravotným postihnutím, ľudia žijúci v inštitúciách a ľudia s mentálnym či psychosociálnym postihnutím. Tejto udalosti sme venovali celú rubriku Témy čísla. Nájdete v nej nielen základné informácie o zasadnutí a sprievodných podujatiach, no aj fotoreportáž i preklady prijatých dokumentov, ktoré by mali poskytnúť východiská pre ďalšie dianie v Európskom parlamente.

V aktuálnom dvojčísle sme však pre vás pripravili aj ďalšie dôležité témy. Prinášame podrobnosti z legislatívy, spravodajstvo z prvého zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a z košickej konferencie o osobnej asistencii.

Dozviete sa, kto získal ocenenie Zlatý erb (hodnotila sa aj bezbariérovosť webovských stránok), kto vyhral súťaž o najprístupnejšie mesto Európskej únie – cenu Access City Award. Tiež o tom, že vyhlásili Medzinárodný deň posunkových jazykov a, ak radi cestujete, ako sa rozširujú české Mapy bez bariér.

Pevne veríme, že vás najnovšie Mosty inklúzie zaujmú. Ďakujeme Vám za priazeň v roku 2017 a všetkým prajeme šťastný a úspešný rok 2018.

Redakcia